Sök

Sök
Alexandra Wettervik

Åter rekordmånga sökande till Officersprogrammet

Intresset för att bli officer är fortsatt rekordhögt. I årets antagning sökte totalt 795 personer till Försvarshögskolans officersprogram. Det är en ökning med 12 procent jämfört med 2019 och innebär att antalet sökande ökat med över 50 procent de senaste två åren.

– Det är mycket glädjande att så många visar intresse för att bli officer. Det är andra året i rad vi har ett söktryck på en ny nivå jämfört med tidigare år, säger brigadgeneral Fredrik Ståhlberg, vicerektor och ytterst ansvarig för utbildningen vid Försvarshögskolan.

Fler direkt från värnplikten

Den återinförda värnplikten ser ut vara en förklaring till det ökade antalet sökande. Bland årets sökande till Officersprogrammet kommer över hälften direkt från sin värnplikt (militär grundutbildning). Det är en dryg fördubbling jämfört med förra året.

Fler och fler kvinnor söker till Officersprogrammet och utgör i år 21,5 procent av de sökande. Det är en ökning med fyra procentenheter jämfört med förra året.

– Det mesta tyder på att andelen kvinnor ökar, om än sakta, och vi hoppas även här se en ökad effekt av den könsneutrala värnplikten så att fler kvinnor väljer att utbilda sig till officer. Samtidigt är vi medvetna om att vi måste göra mer för att fler kvinnor ska söka, säger Fredrik Ståhlberg, vicerektor vid Försvarshögskolan.

Testning pågår

Just nu, och under en stor del av våren, pågår omfattande testning av årets sökande. Första steget är ett så kallat inskrivningsprov och därefter följer fysiska och medicinska tester vid Rekryteringsmyndigheten. De som klarar dessa går vidare till lämplighetsbedömning och genomför inför denna psykologintervju och professionsintervju.

I slutet av maj kommer första antagningsbeskedet och i augusti är slutlig antagning klar.

Utökat antal platser

– Försvarsmaktens efterfrågan på officerare är mycket stor och därför har vi kontinuerligt utökat antalet platser. Förra året erbjöd vi en plats till alla som klarade antagningskraven, 225 stycken. Slutligen blev det 192 som tog sin plats. Vi vet av erfarenhet att det behövs tre till fyra sökande per plats, säger Fredrik Ståhlberg.

STATISTIK SÖKANDE OFFICERSPROGRAMMET

ÅrSökande (varav kvinnor)REGISTRERADE STUDENTER (varav kvinnor)
2020795 (175)ej klart
2019708 (124)192 (36)
2018513 (70)134 (20)
2017510 (70)132 (25)
2016463 (47)118 (16)
2015497 (63)104 (14)


Om Officersprogrammet

Officersprogrammet är sedan 14 år tillbaka ett högskoleprogram som i grunden söks på samma sätt som andra högskoleutbildningar, men med annorlunda behörighetskrav såsom genomförd militär grundutbildning och särskilda lämplighetstester. Försvarshögskolan ansvarar för utbildningen men antalet platser avgörs i dialog med Försvarsmakten.

  • Treårigt utbildningsprogram som ger yrkesexamen, officersexamen (180 hp).
  • Utbildningen berättigar inte till studiemedel eftersom Försvarsmakten står för kost och logi och även ersättning under utbildningen (värnpliktsförmåner).
  • Tre olika inriktningar som söks direkt från start: krigsvetenskap, militärteknik och nautik.

Sidinformation

Publicerad:
2020-02-17
Senast uppdaterad:
2020-02-18
Kunde inte hitta någon användare med e-postadressen fredrik.stahlberg@fhs.se .
Dela: