Sök

Sök

Foto: Rickard Kilström

Romulo Enmark hedersdoktor vid Högskolan i Borås

Romulo Enmark, Försvarshögskolans rektor år 2011-2019 har av Högskolan i Borås utnämnts till hedersdoktor för sina insatser som prefekt och prorektor vid Bibliotekshögskolan.

Högskolan i Borås skriver så här om Enmark:

Under sin tid som prefekt vid Bibliotekshögskolan gjorde Romulo Enmark avgörande insatser för att utveckla den utbildningsmiljö som länge varit en yrkesutbildning till att bli den livskraftiga och internationellt framstående akademiska utbildnings- och forskningsmiljö den är i dag.

Genom hans dynamiska ledarskap skapades det professurer, ett internationellt ledande forskningscentrum i kulturpolitisk forskning grundades och en forskarutbildning i samarbete med Göteborgs universitet startades.

 Läs mer om utnämningen på Högskolan i Borås webbplats.

Enmark är hedersdoktor även vid Finska Försvarshögskolan.

Efter sin tid vid Högskolan i Borås utsågs Enmark till rektor för Högskolan i Halmstad där han var verksam 2000-2010 och under hans ledarskap erhöll högskolan examenstillstånd på avancerad och forskarnivå och blev därmed ett fullvärdigt lärosäte. När Enmark utsågs till rektor för Försvarshögskolan 2011 var det med uppdraget att genomföra samma utveckling här och år 2018 erhöll även Försvarshögskolan examenstillstånd på avancerad och forskarnivå. Enmark lämnade uppdraget som rektor för Försvarshögskolan i mars 2019.

Sidinformation

Publicerad:
2020-02-17
Senast uppdaterad:
2020-02-17
Dela: