Sök

Sök
Andreas Ivansson

Andreas Ivansson, chef för konceptutbildningar på Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet vid Försvarshögskolan.

Populära ledarskapsutbildningar med grund i Försvarshögskolans forskning

Ledarskapsutbildningarna UGL, UL och IL finns på Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet vid Försvarshögskolan. Varje år är det 8-9 000 som utbildas i de populära koncepten. Det är Andreas Ivansson som leder enheten för konceptutbildning.

Försvarshögskolans ledarskapskoncept är uppdragsutbildningar med tyngdpunkt inom ledarskap, personlig utveckling och grupputveckling. Det finns idag tre koncept; UGL - Utveckling av grupp och ledare, UL - Utvecklande ledarskap och IL - Indirekt ledarskap. Ett fjärde koncept LoS - Ledarskap och självkännedom kommer att lanseras inom kort. Koncepten bygger till stor del på Försvarshögskolans egen forskning inom ledarskap och de utvärderas och utvecklas tillsammans med våra forskare.

Det är konceptlärare vid Försvarshögskolan som utbildar handledare inom de tre koncepten, och det är endast genom Försvarshögskolans handledarutbildningar som man kan bli certifierad och ha rätt att leda kurs i koncepten. Försvarshögskolan arrangerar regelbundet seminarier och träffar för alla handledare för att behålla sin certifiering.

Utbildning i de tre koncepten genomförs huvudsakligen i regi av privata utbildningsarrangörer. Utbildningarna som är unika i sitt slag är varumärkesskyddade och har tydliga riktlinjer för hur de får genomföras vad gäller upplägg, innehåll och pedagogik.

– Varje år genomförs det cirka 20-25 utbildningar i Försvarshögskolans regi där huvuddelen är fördjupningskurser och handledarutbildningar. Utöver detta genomför vi även företagsanpassade utbildningar och öppna seminarier, berättar Andreas Ivansson chef vid enheten för konceptutbildning.

De tre ledarskapskoncepten är sannolikt några av de mest eftertraktade och välkända ledarskapsutbildningarna i hela landet i alla sektorer.

– Räknar vi med totala antal deltagare hos externa arrangörer bedömer vi att det handlar om uppskattningsvis ca 8 000–9 000 personer per år som går på någon av Försvarshögskolans konceptutbildningar. Högskolans forskning får indirekt en enorm spridning genom våra konceptutbildningar, säger Andreas Ivansson.

Sedan årsskiftet finns konceptutbildningarna hos Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, där det redan finns uppdragsutbildningar inom exempelvis totalförsvar, krisberedskap, cybersäkerhet och säkerhetsskydd.

Sidinformation

Publicerad:
2020-04-10
Senast uppdaterad:
2020-05-04
Dela: