Sök

Sök

Ändrad prövning till Officersprogrammet

Med anledning av covid-19 har Rekryteringsmyndigheten stängt prövningen till Officersprogrammet som startar höstterminen 2020. Försvarshögskolan, Försvarsmakten och Rekryteringsmyndigheten har nu tagit fram en alternativ lösning för prövningen.

De tester och intervjuer som sökande till programmet behöver göra genomförs nu på följande sätt:

  • Intervjuer görs via videosamtal. Huvuddelen av de sökande ges möjlighet att genomföra intervjun vid sitt förband. Se nedan för mer information.
  • Rekryteringsmyndighetens inskrivningsprov ersätts med Försvarsmaktens militära högskoleprov (MHS-provet) som är ett digitalt begåvningstest i likhet med inskrivningsprovet.
  • Giltighetstiden för godkända resultat på fysiska och medicinska tester samt inskrivningsprovet vid Rekryteringsmyndigheten förlängs till 60 månader.
  • Antagningen till programmet, det vill säga då antagningsbesked sänds ut, har senarelagts till vecka 25.

Samtliga sökande till programmet som kvalificerat sig för intervjuer och tester har fått mer detaljerad information om den nya prövningsprocessen via e-post.

Frågor besvaras av Forsknings-, utbildnings- och studentavdelningen vid Försvarshögskolan. Kontakt: antagning@fhs.se.

Distansintervjuer vid förband

De förband där det finns möjlighet till intervju på distans framgår i tabellen nedan.

Förband där möjlighet till intervju på distans finns

Vecka

Ort

Målgrupp

Ort

Målgrupp

19

Stockholm

Solitärer AB-län,

Hemförlovade från A9/I19

Uppsala

Boden

LSS

I19

20

Enköping

LedR

Skövde

Halmstad

P4

Lv 6

21

Enköping

LedR

Skövde

TrängR, K3, F7, MR V

22

Berga

Amf 1

Eksjö

Skövde

Ing2

P4

23

Berga

Amf 1

Ronneby

Kungsängen

F17

LG

24

Berga

Stockholm

4.sjöstriflj

Solitärer AB-län

Karlskrona

1.ubflj, 3.sjöstriflj, SSS

De som inte tillhör något av ovanstående förband kommer kallas till test när Rekryteringsmyndigheten öppnar igen. Detsamma gäller för sökande som har testresultat från Rekryteringsmyndigheten som inte uppfyller behörighetskraven till Officersprogrammet eller har testresultat som är äldre än 60 månader.

Sidinformation

Publicerad:
2020-04-17
Senast uppdaterad:
2020-05-07
Dela: