Sök

Sök

Markant ökning av anmälningar till höstens utbildningar

Försvarshögskolan ser en markant ökning av antalet anmälningar till höstens utbildningar jämfört med höstterminen 2019.

Den totala mängden anmälningar till Försvarshögskolans utbildningar ökade med drygt 38 procent från 3 614 anmälningar höstterminen 2019 till 5 016 anmälningar höstterminen 2020. Av den totala mängden anmälningar är det 1 420 personer som valt utbildning vid Försvarshögskolan som sitt förstahandsval, en ökning med 40 procent jämfört med förra året.

–Vi har fler sökande till i princip alla våra program och grundkurser och kan konstatera att det ökade söktrycket i landet i hög grad även märks hos oss, säger vicerektor Fredrik Ståhlberg.

Totalt i landet har anmälningar till högskoleutbildning ökat med 13 procent enligt Universitets- och högskolerådet.

Försvarshögskolans mest sökta program på grundnivå är kandidatprogrammet i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet, och på avancerad nivå masterprogrammet Politik och krig med inriktning statsvetenskap.

Anmälningar ht 20

Anmälningar ht 19 i parantes


Totalt antal sökande

1:a handssökande

Program på grundnivåStatsvetenskap

1 177 (973)

432 (333)

Militärhistoria

427 (318)

87 (62)

Program på avancerad nivåPolitik & krig, krigsvetenskap

215 (224)

46 (58)

Politik & krig, statsvetenskap

484 (469)

162 (190)

Utveckling av system för försvar & säkerhet

170 (143)

71 (62)

Ledarskap & ledning för försvar, krishantering & säkerhet

467 (-)

205 (-)

Fristående grundkurserFolkrätt i kris & konflikt

436 (335)

80 (60)

Ledarskap under påfrestande förhållanden

657 (419)

148 (104)

Ledningsvetenskap

303 (211)

38 (34)

Utöver ovan program och grundkurser erbjuder också Försvarshögskolan fortsättnings- och påbyggnadskurser på grundnivå och avancerad nivå.

Sidinformation

Publicerad:
2020-04-17
Senast uppdaterad:
2020-04-17
Kunde inte hitta någon användare med e-postadressen fredrik.stahlberg@fhs.se .
Dela: