Sök

Sök

Begränsad återgång till ordinarie undervisningsformer hösten 2020

Efter vårens period med distansundervisning till följd av Covid-19 har rektor Robert Egnell fattat beslut om att en begränsad återgång till ordinarie undervisningsformer kan ske med start höstterminen 2020.

Inriktningen i beslutet är att distansundervisning ska fortsätta vara huvudalternativet även under hösten, men att det ska vara möjligt med campusundervisning när det bedöms nödvändigt.

Den campusundervisning som genomförs kommer behöva anpassas för att minimera risken för smittspridning. Därför ska beslut om avsteg från distansundervisning ske i varje enskilt fall, där behoven vägs mot möjligheterna att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om till exempel social distansering.

Prioriterade grupper

I beslutet framgår vilka grupper och moment som ska ges prioritet vid beslut om campusbaserad undervisning. Dessa är:

  • Förstaårsstudenter (grundnivå)
  • Studenter på program som genomför avslutande läsår, om detta är nödvändigt för att möjliggöra examen i tid
  • Undervisningsmoment och examinationer med praktiska moment, särskilt där det finns rester kvar att genomföra från föregående termin

Utbytesstudier kan genomföras

Försvarshögskolan kommer medge studier och praktik utomlands under höstterminen 2020 under förutsättning att det är förenligt med expertmyndigheternas rekommendationer.

Behov av parallella undervisningsformer för internationella studenter

Studenter på masterprogram med engelska som undervisningsspråk som inte kan delta i campusbaserad undervisning från starten av höstterminen på grund av restriktioner relaterade till coronapandemin ska kunna delta i undervisningen på distans fram till dess att de har möjlighet att infinna sig på campus. Detta innebär att dessa kurser kan behöva förberedas för att ges i olika och parallella former för nationella och internationella studenter.

Kurser för inkommande utbytesstudenter ska planeras så att de går att följa även på distans i de fall studenter inte kan delta i campusundervisning på grund av restriktioner kopplade till Covid-19.

Övriga inriktningar höstterminen 2020

  • Försvarshögskolan är fortsatt stängd för allmänheten och externa gäster
  • Föreläsningar ska som regel genomföras på distans
  • Salstentor bör undvikas under höstterminen 2020
  • Biblioteket (även på Karlberg) är fortsatt obemannat och stängt för allmänheten
  • Höstens schemaläggning ska anpassas för att undvika alltför många studenter på campus samtidigt
  • Anpassningar av lokaler ska göras för att förenkla att möta Folkhälsomyndighetens krav om fysisk distansering
  • Introduktionsdagen den 31 augusti ska genomföras på distans

Sidinformation

Publicerad:
2020-06-22
Senast uppdaterad:
2020-06-22
Dela: