Sök

Sök

Forskningsprojekt med försvarsindustrin ska stärka Sverige i kris

Försvarshögskolan får 14 miljoner av KK-stiftelsen för ett forskningsprojekt som syftar till att stärka Sverige i händelse av krig eller kris. Projektet ska under fyra år undersöka hur försvarsindustrin och försvaret kan arbeta tillsammans för att stärka industrins globala konkurrenskraft i fredstid och samtidigt säkerställa kapaciteten i försvarets försörjningskedjor i kris eller krig.

— För Försvarshögskolan är det här en stor framgång och ett viktigt besked. Tillskottet av forskningsmedel låter oss studera ett mycket viktigt område för försvarets förmågeutveckling, och genom att forskningsprogrammet ska utföras i nära samverkan med industrin är det ett viktigt medel för att nå våra strategiska mål om att ytterligare öka kvalitén och relevansen i vår forskning. Att KK-stiftelsen vill satsa betydande forskningsmedel på Försvarshögskolan är dessutom ett tydligt kvitto på att vi har en stark forskningsmiljö som står sig väl i jämförelsen med övriga lärosäten, säger rektor Robert Egnell.

Forskningsprojektets delområden

Forskningsprojektet rymmer tre delområden:

  • Relationen mellan försvarsindustrin och försvarsmakten
  • Optimeringen av försörjningskedjor och hur dessa kan förändras beroende på fredstid eller krig
  • Lagar och regelverks möjligheter och hinder för att snabbt kunna agera i händelse av kris

– Företagen får möjlighet att identifiera nya processer som gör dem bättre som leverantörer både i Sverige men även internationellt. Det kommer att leda till en större förståelse för framtida kunders krav på snabba leveranser och hur man snabbt ställer om produktionen i händelse av kris, säger Per Skoglund, överstelöjtnant och doktor på Försvarshögskolan och projektledare för programmet.

Fördjupad relation med framstående företag

Från försvarsindustrin deltar Saab, BAE Systems Bofors, BAE Systems Hägglunds och Nammo Sweden i projektet. Per Skoglund ser också att programmet kommer att utveckla forskarmiljön på Försvarshögskolan positivt.

– Det har en jättestor betydelse för oss. Nu får vi möjlighet att bygga upp Supply Chain management-området igen. Samtidigt ger det oss en fast relation med de fyra största bolagen inom industrin vilket är mycket värdefullt, säger Per Skoglund.

Om KK-stiftelsen

KK-stiftelsen finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges högskolor och nya universitet i samverkan med näringslivet.

Sidinformation

Publicerad:
2020-06-30
Senast uppdaterad:
2022-12-12

Kontakt

Per Skoglund

Universitetslektor, Avdelningschef

per.skoglund@fhs.se +46 70-6766528
Dela: