Sök

Sök

Officersprogrammet 20-23 ställer upp framför kommendör Johan Brorson, programchef för Officersprogrammet vid Försvarshögskolan.

Rekordmånga studerar till officer

Officersyrket lockar allt fler. Inte minst ökar antalet kvinnor som studerar till officer. Den återinförda könsneutrala värnplikten är sannolikt en förklaring.

I höst har totalt 214 personer påbörjat sina studier vid Officersprogrammet på Försvarshögskolan. Det är en uppgång med drygt tio procent jämfört med förra året. Antalet kvinnor bland de antagna har ökat med 53 procent jämfört med 2019 och kvinnor utgör en dryg fjärdedel, 25,7 procent, av den aktuella årskullen.

Fler sökande och antagna

Såväl antalet sökande som antalet antagna är det högsta sedan Officersprogrammet i sin nuvarande form startade år 2007. Antalet antagna har ökat sakta men säkert sedan 2012, i takt med att Försvarsmakten behöver fler officerare men det är framför allt de senaste två åren som trenden vänt rejält uppåt. Förra året ökade antalet som sökte utbildning med 38 procent och antal antagna med 44 procent.

– Det är mycket glädjande att så många är intresserade av att studera till officer. Det är ett framtidsjobb. Försvarsmaktens efterfrågan är hög och förväntas växa under de närmaste åren, säger brigadgeneral Fredrik Ståhlberg, vicerektor för utbildning vid Försvarshögskolan.

Värnplikten bidrar till ökning

Det är ytterst Försvarsmaktens behov av officerare som styr hur många platser Försvarshögskolan erbjuder, och ökningen reflekterar Försvarsmaktens tillväxt. Men det är inte hela förklaringen. Intresset för utbildningen och yrket syns också i antalet sökande som gått upp med totalt 55 procent de senaste två åren. Ökningen sammanföll med den utökade könsneutrala värnplikten, år 2018.

– Vi ser att många av de sökande kommer direkt från värnplikten och vi tror att det till del kan förklara att fler kvinnor söker till Officersprogrammet, säger Fredrik Ståhlberg.

Marinen lockar kvinnorna

Det är framför allt marinen som verkar locka kvinnorna. Över 43 procent av de som antagits till den nautiska inriktningen på Officersprogrammet är kvinnor. På den krigsvetenskapliga inriktningen, som är den största, är 23 procent kvinnor och den minsta inriktningen, militärteknik, har 25 procent kvinnor.

Rektor besöker blivande officerare på Officersprogrammet. Foto: Anders G Warne

Vicerektor Fredrik Ståhlberg. Foto: Anders G Warne

Om Officersprogrammet

  • En treårig högskoleutbildning (180 p) som leder till officersexamen
  • Ges vid Försvarshögskolan
  • De som studerar erbjuds boende i Försvarsmaktens regi vid på Karlbergs slott under sina studier
  • Grundläggande och särskilda behörighetskrav, såsom fullgjord militär grundutbildning, säkerhetsprövning, lämplighetsbedömning, fysiska och medicinska krav samt begåvningstest (inskrivningsprovet vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet).
  • Programmet ges i tre inriktningar: krigsvetenskaplig, militärteknisk, nautisk
  • Utbildningen berättigar inte till studiebidrag eller –lån från CSN eftersom Försvarsmakten står för kost och logi samt dagersättning
  • Utbildningen garanterar inte anställning i Försvarsmakten men syftar till att anställas som fänrik

Sidinformation

Publicerad:
2020-08-21
Senast uppdaterad:
2020-11-15
Dela: