Sök

Sök

Årets bästa uppsatser vid Högre officersprogrammet

Tolv magister- och masteruppsatser prisades när Högre officersprogrammet tog examen i juni 2020. De handlar bland annat om rysk psykologisk krigföring, relationen mellan Sveriges militära och politiska ledning och om god anda som krigföringsprincip.

Här listar vi, utan inbördes ordning, de tolv uppsatsarbeten från Högre officersprogrammet som fick särskilt omnämnande och Försvarshögskolans jetong när 2020 års militära magister- och masterstuderande tog examen.

Masteruppsatser

Armén – möter varje hot, klarar varje överraskning?

Författare: Jan-Åke Andersson

Det kognitiva slagfältet: En studie av nutida rysk psykologisk krigföring

Författare: Andreas Gustafsson

Näst gud vilar rikets säkerhet på dess flotta: Sveriges beslut om att sända sjöstridskrafter till Libanon 2006-2007

Författare: Anna Jönsson

Med kulturen som vapen

Författare: Andreas Lunde

Den civil-militära relationens påverkan på strategisk planering - En studie av relationen mellan den militära och politiska ledningen i Sverige

Författare: Lena Orrsten Martin

Militär innovation som resultat av aktörers mentala modeller av ny teknologi

Författare: Ola Modig

Militärstrategisk doktrin 2016 möter svensk armékultur

Författare: Fredrik Månsson

Den relativa segern – om svaga aktörers framgång i korta konventionella krig

Författare: Robert Petersen

Mahan in a New Millennium

Författare: Peter Thomsson

God anda – Vad är det? En kvalitativ studie om en av de viktigaste krigföringsprinciperna

Författare: Sofia Westermark

Magisteruppsatser


Att segra är allt, men vägen dit kantas av misslyckanden

Författare: Anders Södermyr

Informationsoperation – en möjlighet med specialoperationer (ej tillgänglig)

Författare: Mikael Sannerud

Ta del av fler uppsatser från Högre officersprogrammet 18-20 och 19-20

Om Högre officersprogrammet

På uppdrag av Försvarsmakten utbildar Försvarshögskolan Sveriges framtida militära ledare. Högre officersprogrammet (HOP) är en uppdragsutbildning som är utvecklad och ges vid Försvarshögskolan. Här går de officerare som Försvarsmakten valt ut för att de har potential att befordras till major/örlogskapten eller överstelöjtnant/kommendörkapten. HOP består av ett ettårigt magisterprogram och ett tvåårigt masterprogram. Uppsatsarbete är en del av studierna.

Sidinformation

Publicerad:
2020-09-11
Senast uppdaterad:
2020-09-11
Dela: