Sök

Sök
  • Start
  • Ny bok om förutsättningarna för väpnad strid i Östersjöområdet
Bilden vidar bokens omslag.

I antologin "Mellan Neva och Nordsjön" gör forskare och experter vid Försvarshögskolan en tematisk genomgång av förutsättningarna för väpnad strid i Östersjöområdet.

Ny bok om förutsättningarna för väpnad strid i Östersjöområdet

I antologin ”Mellan Neva och Nordsjön” gör forskare och experter vid Försvarshögskolan en tematisk genomgång av förutsättningarna för väpnad strid i Östersjöområdet.
– Boken ger ett historiskt perspektiv, men också en nulägesbild och framåtblick. Den belyser också de olika strategiska, operativa och taktiska nivåerna, säger Per Eliasson, chef för den militärhistoriska sektionen vid Försvarshögskolan.

I drygt två årtionden har svensk säkerhetspolitik och Sveriges militära försvar riktats in på att delta i internationella insatser, till exempel i Afghanistan och före detta Jugoslavien. Men sedan kriget i Georgien 2008 och oroligheterna på Krim 2014 har styrningen ändrats och i dag är försvaret av det egna territoriet högsta prioritet. Men hur kan Sverige värnas militärt – vilka möjligheter och begränsningar avgör om skölden ska fungera?

I en tematisk genomgång redogör forskare och experter vid Försvarshögskolan för förutsättningarna för väpnad strid i Östersjöområdet. Inledningen ger en överblick och ett historiskt perspektiv på tidigare aktiviteter kring Östersjön. Därefter skildras hur regionens särskilda förutsättningar påverkar valen av strategi, operativt tänkande och taktik för mark-, sjö- och luftstridskrafter och även villkoren för logistiska funktioner.

Belyser olika perspektiv

– Vi har skrivit den här boken eftersom vi upplevt att det saknas lite mer handgripliga läroböcker inom ramen för den militära professionsutbildningen. Boken har ett tydligt fokus på de förutsättningar som finns för att bedriva väpnad strid i Östersjöområdet, och det är ju högst aktuellt för den svenska Försvarsmakten, säger Per Eliasson.

Han är chef för den militärhistoriska sektionen vid militärvetenskapliga institutionen, Försvarshögskolan, och är tillsammans med professor Lars Ericson Wolke redaktör för antologin.

– Förutom det historiska perspektivet ger vi även en nulägesbild och en framåtblick. Boken belyser också de olika strategiska, operativa och taktiska nivåerna och de förutsättningar som de olika försvarsgrenarna har för att verka inom de här områdena, säger han.

Tanken är att antologin ska användas som lärobok på Officersprogrammet och Per Eliasson tror att den kan bidra till att ge en helhetsbild.

– Jag hoppas att boken ska vidga perspektiven litegrann för våra yngre officerare så att de blir medvetna om vilka förutsättningar som finns. Vi befinner oss ju i lite av ett paradigmskifte just nu när Försvarsmakten gått från ett internationellt till ett nationellt fokus. Det betyder att det finns en hel del att ta igen, som att förstå vilken historia som präglar det område vi lever i och vad vi bör ta hänsyn till när vi tänker kring vårt nationella försvar, säger Per Eliasson.

Josefin Svensson

Publikation

Dela:
Publicerad 2021-03-19 Uppdaterad 2021-09-22