Sök

Sök
Vicerktor står i en studio med två stora digitala skärmar framför sig där andra övningsdeltagare syns.

Vicerektor Fredrik Ståhlberg deltar distanskrigsspelet som är en del Training Event Joint Operations. På skärmarna syns deltagare i grupp Nya Älvsborg med gruppledare Daniel Landin (andra rutan från vänster i översta raden). Foto: Anders G Warne

Finsk-svensk wargaming ersatte traditionell övning

När coronapandemin satte stopp för övningen Combined Joint Staff Exercise (CJSE 2021) tog Försvarshögskolan ett digitalt grepp om läget. På kort tid utvecklade högskolans experter Training Event Joint Operations: en distansutbildning som avslutades med en veckas krigsspel med över 500 finländska och svenska officerare i samma virtuella miljö.

Tolv ansikten dyker upp i rader med rutor på skärmen i Försvarshögskolans inspelningsstudio. Några bär uniform och munskydd och befinner sig i jobbmiljö. Andra sitter hemma, utan munskydd. Det är Grupp 28, Nya Älvsborg, som diskuterar vilket förslag till beslut de ska lägga fram utifrån senaste spelkortet i krigsspelet som avslutar distanskursen Training Event Joint Operations (TEJO).

I spelet utgör de en Nato-styrka som ska bistå regeringen i det fiktiva landet Southland där det råder interna stridigheter och en del av landet vill bli en självständig nation. Grannlandet Midland är dessutom drabbat av inbördeskrig. Med på spelplanen finns även två regionala stormakter, Euroland och Arcticland, som tävlar om makt och inflytande över de mindre länderna i regionen. Scenariot kommer från Försvarsmaktens övning Viking men är anpassat till krigsspelsmiljön.

Spelet är inne på sin fjärde och näst sista intensiva dag. På andra sidan skärmen står brigadgeneral Fredrik Ståhlberg, vicerektor vid Försvarshögskolan, medan vår fotograf smyger omkring på coronabehörigt avstånd. Strax utanför sitter delar av den tekniska spelledningen och håller koll på att tekniken funkar. Inget får gå fel. Det är också härifrån som de olika spelkorten släpps till grupperna.

– Syftet med krigsspelet är att träna beslutsfattande på operativ och högre taktisk nivå. Scenariot innebär att de genom de olika spelkorten övas i beslutsfattande och därmed får grupperna presentera konkreta förslag, med motiv, på hur de vill använda försvarsgrenar och stridskrafter. Det finns inget facit, inget rätt eller fel i sak utan det viktiga är att träna sitt intellekt och sin förmåga att fatta beslut, säger Fredrik Ståhlberg.

Två person er vid varsin dator.

Carolina Dalmo från CTSS och Simon Ydhag från Anna Lindh-biblioteket tillhör den tekniska spelledningen och håller koll på det som händer och leder spelet genom att släppa spelkorten till deltagarna. Foto Anders G Warne

Från Enköping till Zoom

De som övas är officerare och reservofficerare som studerar till major eller överstelöjtnant vid Finlands eller Sveriges försvarshögskolor. För de svenska reservofficerarna är detta slutmomentet på en tolvveckorskurs. Till vardags arbetar de civilt i näringsliv, myndigheter eller andra organisationer. Några gör sitt andra och sista år på Högre officersprogrammet medan ytterligare några startade sina studier i höstas.

– Den nyttigaste erfarenheten jag tar med mig är nog hur man motiverar och uppmuntrar till engagemang i en tillfälligt sammansatt grupp med olika nationaliteter och bristfällig information för att få fram efterfrågat beslutsunderlag på bästa möjliga sätt. Inte helt olikt en verklig kontext, säger Daniel Landin som går sista året på Högre officersprogrammet 19-21 och är gruppledare för Nya Älvsborg.

Ursprungsplanen var att de studerande skulle delta i Försvarsmaktens årliga stabsövning Combined Joint Staff Exercise (CJSE) på plats i till exempel Enköping, Karlskrona eller Uppsala. Nu är alla istället på den digitala plattformen Zoom och använder ytterligare ett par digitala verktyg för att genomföra en annorlunda variant av övning.

– Det fungerade förvånansvärt bra. Gemenskapen fanns där trots distansen. Efter ett års distansstudier har vi bra koll på hur vi kan använda de digitala plattformarna. En del spelkort gick ut på att ta fram två olika förslag på en frågeställning och därför tog vi i vår grupp tidigt beslutet att dela upp oss i två mindre grupper som arbetade i varsitt breakout-room med respektive förslag. Sedan resonerade vi oss gemensamt fram till ett beslut. De mindre grupperna gav oss också större förutsättningar att lära känna varandra bättre, säger Daniel Landin.

På nedsidan?

– Lite väl mycket skärmtid. Det hade gjort gott med lite fystid insprängt i schemat, säger Daniel Landin.

Digital terräng

Totalt rör det sig om över 500 personer från finska och svenska försvarshögskolorna och från Försvarsmakten som under en hel veckas tid använder samma digitala plattform och virtuella terräng. De som övas är indelade i 36 grupper om tolv studerande med en erfaren officer som är mentor. Varje grupp har ett eget digitalt rum, namngivet efter historiska svenska militära slag. I miljön ingår även en digital restaurang, ett särskilt mentorsrum och en aula.

I osäkra pandemitider väntade man länge i förhoppningen om att kunna genomföra CJSE. Den 12 januari tog Försvarsmakten beslutet att ställa in och Försvarshögskolan bestämde sig strax därefter för att utveckla en digital variant. Det blev Training Event Joint Operations som bestod av tre olika delar under lika många veckor.

Övergripande planeringsansvarig blev överstelöjtnant Magnus Bodén från Militärvetenskapliga institutionen vid Försvarshögskolan.

– Först en renodlad utbildningsvecka med föreläsningar och seminarier. Därefter fick de studerande gå in i en veckas träning då de fick översätta utbildningen till färdigheter för att slutligen gå in i sista veckans krigsspel och prövas rejält i beslutsfattande, säger Magnus Bodén.

En handfull wargaming- och andra experter från Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS) fick uppdraget att utveckla ett scenariobaserat krigsspel och med stöd från lärosätets IKT-pedagoger sätta upp tekniska plattformar för hundratals deltagare. Allt med en mycket tajt deadline.

– Vi bröt ju delvis ny mark så det fanns inget facit att utgå ifrån, men vi hade ett fantastiskt samarbete inom teamet med olika expertis och med vår samarbetspartner i Finland med Matti Kemppilä i spetsen, säger Per-Åke Mårtensson, biträdande chef för uppdragsutbildning vid CTSS och ansvarig för för att utveckla krigsspelet under sista veckan.

Försvarshögskolans vicerektor och utbildningschef ansvarig för övningen

Försvarshögskolans vicerektor Fredrik Ståhlberg är ytterst ansvarig för övningen, det som kallas Exdir, Exercise Director, och har både följt och deltagit i övningen.

– Som Exdir gav jag två centrala riktlinjer med hänsyn till att CJSE inte kunde genomföras. Det var att TEJO skulle ha en tyngdpunkt i genomförande och beslutsträning samt att Finland skulle vara med. Detta har de som detaljplanerat och genomfört övningen lyckats med på ett synnerligen förtjänstfullt sätt, säger Fredrik Ståhlberg.

En person framför flera datorskärmar..

Simon Ydhag övervakar det digitala krigsspelet. Foto: Anders G Warne

Mängdträna beslutsfattning

Vi talar om att mängdträna beslutsfattande. Och just i dag blir det mycket påtagligt. Uppgifterna – spelkorten – släpps med täta intervaller och grupperna måste ta ställning till komplexa frågeställningar under stor tidspress. Ett spelkort kan vara en kort text, och ibland kombineras det med förinspelade nyhetsinslag eller andra filmade inslag. Det handlar om att identifiera operativa dilemman, ta fram handlingsalternativ och skapa ett beslutsunderlag. Gruppen ska kunna föra resonemang om hur olika stridskrafter och förmågor ska användas för att få bästa operativa effekt. Varje moment inkluderar reflektion, vilket är en viktig del i pedagogiken och lärandet. När gruppen har tagit ställning föredrar det detta för sin mentor, som i rollen som chef tar emot en föredragning för beslut och sedan ger feedback på lägesuppfattning och besluten. För flera grupper blev det denna eftermiddag till att grupparbeta och redovisa med vicerektor närvarande. Han är mycket nöjd med det han ser och hör.

Det är även överstelöjtnant Johan Midenby, en av mentorerna, som till vardags arbetar i Försvarsmakten. Han är imponerad av studenterna i allt från digital mognad till samarbete i gruppen:

– De är fältflexibla, har en positiv attityd, lyssnar på varandra och delar med sig. Alla i min grupp har varit aktiva, säger han men tillägger med glimten i ögat att det kan ha att göra med den gruppens interna regel att den som inte är aktiv får sjunga en sång vid morgondagens reflektionsmöte.

Finsk-svensk samverkan

Johan Midenby framhåller också betydelsen av erfarenhetsutbytet mellan finländska och svenska officersstuderande och även samverkan mellan Försvarsmakten och Försvarshögskolan.

– Jag uppskattar att vi från Försvarsmakten får vara med och hjälpa till och träffa de studenter som är våra framtida kolleger. Övningen har dessutom inneburit ett lärande även för mig, säger Johan Midenby.

Statiska tidsramar ser han som en av utmaningarna i upplägget.

– En större flexibilitet hade varit bra för vissa spelkort krävde mer arbete än andra.

Både Johan Midenby och Daniel Landin tycker att bristen på naturlig social interaktion - ”snacket över en kopp kaffe” - är det som framför allt saknas när övningen flyttar in i digital distansmiljö.

För Daniel Landin och hans kurskamrater var tajmingen inte heller helt lyckad. Övningen låg mitt i uppsatsskrivandet.

Person skymtar fram bakom två stora tv-skärmar.

Vicerektor Fredrik Ståhlberg. Foto: Anders G Warne

Skärmdumpar från olika virtuella rum.

Foto: Simon Ydhag

Pandemisäkrad version av CJSE

Training Event Joint Operations genomförs som en del av den högre officersutbildningen vid Försvarshögskolan som ersättning för Försvarsmaktens stabsövning Combined Joint Staff Exercise (CJSE), som ges vartannat år men som ställts in på grund av coronapandemin.

En hel del är annorlunda när välkända CJSE pandemianpassats, men några saker känns igen. Grundscenariot kommer från Försvarsmaktens övning Viking och är något flera av deltagarna känner igen. Även i den digitala versionen fortsätter det goda samarbetet mellan Finland och Sverige. Studerande från Finlands stabskurs är med i utbildningen och deras lärare vid Finlands Försvarshögskola har deltagit som instruktörer och mentorer.

– Det är mycket positivt att vi åter får möjlighet att samarbeta med våra motsvarigheter i Finland. Det ger ytterligare dimensioner och viktigt erfarenhetsutbyte, säger brigadgeneral Fredrik Ståhlberg.

Pilotprojekt

– Det här är ett pilotprojekt i stor skala, som vi utvecklat med kort planeringshorisont. En riskanalys har genomförts och de största riskerna som identifierades var dels informationssäkerhetsrelaterade och dels systemrelaterade. När 500 personer är online i samma uppsättning samtidigt, är de tekniska system sårbara, men det fungerade mycket bra, säger Per-Åke Mårtensson.

Datorskärm med bild från en påhittad nyhetssändning.

Delar av krigsspelet består av påhittade, förinspelade nyhetssändningar. Försvarshögskolans lärare i engelska, Stephen Henly, agerar nyhetsankare. Foto: Anders G Warne

Sidinformation

Publicerad:
2021-05-05
Senast uppdaterad:
2023-05-10
Dela: