Sök

Sök
  • Start
  • Utvecklat gemensamt beslut i stort mellan Försvarsmakten och Försvarshögskolan för officersutbildningen

Två nöjda generaler, Persdir/FM UtbC, Klas Eksell och FHS vicerektor/UtbC, Fredrik Ståhlberg, efter signering av gemensamt beslut i stort. Flankerade av C Programledning OP, Stefan Smedman samt stf FM UtbC, Anna-Karin Broth

Utvecklat gemensamt beslut i stort mellan Försvarsmakten och Försvarshögskolan för officersutbildningen

Under 2020 utvecklade de båda myndigheterna ett gemensamt beslut i stort för att tydliggöra den gemensamma viljan för utveckling och genomförande av utbildningen. Nu har FM Personaldirektör/Utbildningschef och FHS vicerektor/utbildningschef gemensamt undertecknat ett reviderat och utvecklat beslut i stort.

Som ett led i att stärka och utveckla samarbetet mellan Försvarsmakten och Försvarshögskolan finns nu en överenskommen inriktning genom ett beslut i stort. Detta ska fungera som chefernas vilja i utveckling och genomförande av utbildningen.

- Vårt goda samarbete syftar till att bidra till Försvarsmaktens personella tillväxt under kommande försvarsbeslutsperiod, uttrycker Klas Eksell, Persdir/FM UtbC.

Under april/maj slutfördes arbetet som startade 2020.

- FHS och FM har utarbetat ett gemensamt beslut i stort för att tydliggöra vår gemensamma vilja. Detta stärker vårt redan goda samarbete för den viktiga utbildningsverksamheten, betonar Fredrik Ståhlberg, FHS vicerektor/utbildningschef.

Vid det extra chefsmötet som nyligen genomfördes framförde bland annat båda myndigheterna förutsättningarna och behovet då det gäller volymer för antagning till Officersprogrammet. Det gemensamt framtagna beslutet i stort tydliggör nu fortsatt inriktning för de båda myndigheternas fortsatta ambitioner.

- Två myndigheter - sida vid sida med samma mål - en professionell utbildning av officerare, sammanfattar Klas Eksell och Fredrik Ståhlberg tillsammans.

Text, foto och bildtext: Thomas Grevholm, FM Utbildningsförvaltare, LEDS PERS

Dela:
Publicerad 2021-05-19 Uppdaterad 2021-05-19