Sök

Sök
  • Start
  • Nytt centrum för forskning om specialförband
Operatörer från Särskilda operationsgruppen (SOG) under Fast Rope Insertion från helikopter 16, Blackhawk. Specialförband.

Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten.

Nytt centrum för forskning om specialförband

I februari 2021 inrättades ett centrum vid Försvarshögskolan för stöd till Försvarsmaktens specialförband – Centre of Special Operations Research (CSOR).

Det nya centrumets verksamhet vilar på fyra hörnstenar – forskning, utbildning, internationell samverkan samt operativ stöd till Försvarsmaktens specialförband. CSOR etablerades den 19 februari i år, då chefen för specialförbandsledningen brigadgeneral Anders Löfberg och chefen för Militärvetenskapliga institutionen överste Christian Jeppsson skrev under inrättandedokumenten.

– Vid Försvarshögskolan har vi under många år jobbat med forskning, utbildning och stöd till specialförbanden. Det har varit en lite spretig verksamhet som vi nu samlar i CSOR, säger Ulrica Pettersson, universitetslektor i krigsvetenskap och chef för det nya centrumet.

Länk mellan Försvarshögskolan och Försvarsmakten

CSOR är ett virtuellt centrum som ska fungera som en länk mellan Försvarshögskolan och specialförbandsledningen vid Försvarsmakten. Det ligger organisatoriskt vid Militärvetenskapliga institutionen vid Försvarshögskolan.

– Tanken är att vi genom det nya centrumet ska kunna stötta specialförbanden på ett snabbare och mer effektivt sätt än tidigare. Det blir också enklare att samordna verksamheten och utveckla våra internationella nätverk och samarbeten, säger Ulrica Pettersson.

Rådgivande styrelse

CSOR:s rådgivande styrelse består av fem ledamöter och leds av Alastair Finlan, professor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan. Vidare ingår viceamiral Jonas Haggren, chef för Försvarsmaktens specialförband; Annika Nordgren Christensen, ledamot i Försvarshögskolans styrelse och Kungliga krigsvetenskapsakademin; James Kiras, professor vid School of Advanced Air and Space Studies i USA och Dr Byron Harper från Nato Special Operations Headquarters i Belgien.

Dela:
Publicerad 2021-06-21 Uppdaterad 2022-08-08