Sök

Sök

Avslutningsceremoni för Högre Officersprogrammet

Onsdagen den 23 juni genomfördes en digital avslutningsceremoni för HOP19-21 och HOP20-21.

Den livesända ceremonin går att se i efterhand via FHS Play,
Avslutningsceremoni HOP 19-21 & 20-21, Del 1
Avslutningsceremoni HOP 19-21 & 20-21, Del 2

Stipendium ur H.M. Konungens Militärfond

Peter Lindberg
Minwoo Kim
Tobias Christensson
Mattias Hiller
Marita Nolén
Johan Sigholm
Rickard Mårtensson
Michael Mattsson
Oscar Haglind
Erik Nordkvist
Maria Stålhandske
Mia Rismalm
Tobias Calås
Johannes Arlt Bjerrehøj
Jasin Ulama
Eric Elerud-Tryde
Caspar Schlickum
Robert Cornelius

Stipendium ur H.M. Konungens Militärfond tilldelas förtroendepersoner

 • Högre officersprogrammet år 1
  Louise Hagéus Odelberg
  Anders Lundin
 • Högre officersprogrammet år 2
  Camilla Sjölén
  Jasin Ulama

Stipendier magister- & masteruppsatser

 • Kenny Meijer Gemensamhet i den sjöoperativa helikopterverksamheten
 • Magnus Kristiansson WHAT ARE THE GUARDIANS GUARDING? – An Attempt to Reframe the Civil-Military Problématique
 • Anders Henningsson Djupoperationer – en analys av rysk cyberkrigföring
 • Johan Neidmark Kognitivt övertag genom operationskonst – utövande av operationskonst vid specialoperationer
 • Erik Allerman Det (O)komplicerade valet: En induktiv kvalitativ studie av kvinnors yrkesval till svensk sjöofficer mellan 1978 och 2020
 • Lars Greko Uppdragstaktik och icke-linjär inriktning möter linjära ledningsprinciper: En studie av konsekvens/inkonsekvens inom svensk militär ledning
 • Johannes Arlt Bjerrehøj Lissabonfördraget och biståndsklausulen – vägen fram till ett gemensamt europeiskt försvar?
 • Anders Händelsten FOLKFÖRANKRING I LIBERALA DEMOKRATIER: ett uttryck för demokratisk kontroll av militära eller grunden för nationell försvarsförmåga
 • Björn Blomberg Militär kreativitet – en militär konstform?
 • Ludvig Karlberg En analys av prototypiska maskulina reaktioner hos Försvarsmaktens ledare
 • Johan Staberg Det militära rådet i gråzonen: Om hur gråzonsproblematik påverkar militära råd till politiska mottagare
 • Martin Myhrberg Andersson Gråzonsavskräckning – en utveckling för att möta hybrida hot
 • Jasin Ulama Specialförbandens doktrinfrånvaro. En kulturanalys med doktrinutveckling i fokus
 • Henrik Kasesalu Att samverka för seger. En kvalitativ intervjustudie om hur samverkan kan skapa motivation

Stipendium C4

 • Andreas Stjernström, Högre officersprogrammet 19-20 
 • Per Thurhammmar, Högre officersprogrammet 19-21

Primus inter pares - Studerande som uppnått bästa studieresultat

 • Högre officersprogrammet år 1
  Ola Carlsson
  Ola utmanar diskussionerna i gruppen genom att belysa diskussionen från flera olika perspektiv. Utan prestige i diskussionen är Ola alltid öppen för motsatta ståndpunkter och förmår att se problemet även ur en annans perspektiv. Ola har genom sin naturliga förmåga att omvandla det komplicerade till något förståeligt möjliggjort ett kunskapslyft, inte bara för sig själv, utan för hela gruppen.
 • Högre officersprogrammet år 2
  Johan Staberg
  Johan tilldelas stipendium Primus Inter Pares för bästa studieresultat under såväl år två som under HOP 19-21 totalt.

Bästa lärare år 1 & år 2

Studerande vid Högre officersprogrammet 20-22 utnämner Bästa lärare år 1. Bästa lärare år 2 utnämns av studerande vid Högre officersprogrammet 19-21.

 • Utmärkelse Bästa lärare år 1
  Biträdande lektor Niklas Karlén
  Du har med ditt brinnande engagemang och utmärkt pedagogik väckt studenternas intresse för kvantitativa metoder och även gjort det roligt. Du har dessutom lyckats nyttja det digitala mediet på ett mycket förtjänstfullt och kreativt sätt, som har gjort att dina föreläsningar varit en ren njutning. Du har gjort ett svårtillgängligt ämne lätt att förstå.
 • Utmärkelse Bästa lärare år 2
  Docent Fredrik Thisner
  För att du på ett föredömligt sätt visat exempel på hur studier av historien kan belysa vår nutida officersroll och dess utveckling genom att belysa konkreta förklaringsfaktorer till vår militära kultur, förhållandet mellan officeren, samhället och politiken med nya perspektiv. Dina kunskaper, din pedagogiska förmåga samt ditt engagemang gentemot oss bidrar till en god lärandemiljö. Du har med hög flexibilitet anpassat dig till rådande omständigheter utan att göra avkall på kvalitén i utbildningen.

Sidinformation

Publicerad:
2021-07-06
Senast uppdaterad:
2021-07-06
Dela: