Sök

Sök
 • Start
 • Avslutningsceremoni för Officersprogrammet

Foto: Niklas Englund, Försvarsmakten

Avslutningsceremoni för Officersprogrammet

Fredagen den 2 juli genomfördes en livesänd avslutningsceremoni för OP18-21 från Karlberg.

Under ceremonin genomfördes en överflygning av Jas 39 Gripen. Foto: Niklas Englund, Försvarsmakten

Avslutningsceremonin på Karlberg skedde utan anhöriga eller besökare på grund av coronarestriktioner. Du kan se ceremonin i efterhand via Försvarsmakten Inblick.

Foto: Niklas Englund, Försvarsmakten

Främsta studieresultat i respektive ämne

 • Krigsvetenskap marktaktik
  Caroline Odhner, Lv6
 • Krigsvetenskap lufttaktik
  Maja Pettersson, F7
 • Krigsvetenskap marintaktik
  Seivan Vikenslätt, 3.Sjöstriflj
 • Militärteknik, militärteknisk inriktning
  Jesper Nilsson, FMTS
 • Militärteknik, nautisk inriktning
  Adam Agge Hagberg, 4.Sjöstriflj
 • Militärteknik, Särskild Officersutbildning (SOFU)
  Lea Månsson, LedR
 • Ledarskap under påfrestande förhållanden
  Caroline Odhner, Lv6
 • Fysiskt Stridsvärde
  Dante Flodström, LSS

Foto: Niklas Englund, Försvarsmakten

Främsta Självständiga arbeten i Militärteknik och Krigsvetenskap

 • Bästa Självständiga arbete, Militärteknik
  Ludvig Lyngstad, Hkpflj
 • Bästa Självständiga arbete, Krigsvetenskap
  Seivan Vikenslätt, 3.Sjöstriflj
  Johan Olsson, I19
  Rikard Gustavsson, LedR
  Gustaf Zelahn, LG
  Maja Pettersson, F7

Försvarshögskolans sköld delades ut till Caroline Odhner och Edwin Cicek som varit framträdande i arbetet med kåren.

Foto: Niklas Englund, Försvarsmakten

"Svettdroppen" tilldelades Oscar Windh 3.sjöstridsflj. Priset är ett vandringspris och delas ut till den fänrik som gjort den största personliga förbättringen avseende fysiskt stridsvärde under utbildningen.

Foto: Niklas Englund

Stipendier

 • Herbert Bexelius Sjökrigsskolefond
  Stipendium utdelades till marinkadetter vid OP 18-21 för studiebesök till Atajima Officers School i Japan.
 • Jacob Wallenbergs Sjökrigsskolefond
  Stipendium utdelades till marinkadetter vid OP 18-21 för studiebesök till Atajima Officers School i Japan.
 • Stipendiefonden vid f.d. Krigsskolan
  Stipendium utdelades till kadett Caroline Odhner för studieresa till Koncentrationsläger i Tyskland.
  Stipendium utdelades till kadett Jacob Röhl för att studera fransk militärhistoria samt språk i Frankrike.
 • Karlbergs vänners stipendiefond
  Stipendium utdelades till kadett Jacob Röhl för att studera fransk militärhistoria samt språk i Frankrike.

Foto: Niklas Englund

Hedersutmärkelser

 • Arméns bästa kadett
  Johan Olsson, I19 (AJB)
 • Marinens bästa kadett
  Oscar Windh, 3.sjöstridsflj
 • Flygvapnets hedersutmärkelse
  Dante Flodström, LSS
 • Forna Karlbergares hederssabel, bäste kamrat
  Philip Svanberg, I19 (AJB)
 • Ledarens kulsprutepistol, bäste ledare
  Richard Edman, Amf 1

Officersprogrammet 18-21 Foto: Niklas Englund, Försvarsmakten

Dela:
Publicerad 2021-07-06 Uppdaterad 2021-07-29