Sök

Sök
Två personer i uniform i en inspelningsstudio.

Överste Anders Palmgren, programchef för Högre officersprogrammet, hälsar alla nya studerande välkomna till Försvarshögskolan. Vill vänster överstelöjtnant Peter Värnqvist som är främste programlärare HOP år 1.

Inryckningsdag för 153 nya studerande vid Högre officersprogrammet

Den 9 augusti välkomnade Försvarshögskolan 153 nya studerande vid Högre officersprogrammet (HOP).

Det blev en coronasäker inryckningsdag även för årets studerande. Såväl studerande som merparten av deras programlärare deltog på distans. Programchef, överste Anders Palmgren, fanns på plats i lärosätets inspelningsstudio tillsammans med programlärare överstelöjtnant Peter Värnqvist.

Försvarshögskolan planerar att successivt återvända till campusbaserad undervisning under höstterminen men de flesta moment på terminens första kurser genomförs på distans.

Första dagen innehöll en hel del praktikaliteter, ett par föreläsningar och en första möjlighet att få presentera sig för varandra.

Digitalt möte med flera rader av ansikten på deltagare.

De nyinryckta HOP:arna på plats i föreläsningsrum "Digitala Sverigesalen", de flesta fortfarande på sina hemorter p.g.a. coronasäkrad distansundervisning.

Totalt är det 153 officerare som påbörjar utbildningen. Av dessa är 17 kvinnor. Ungefär hälften, 77 stycken, ska gå den ettåriga utbildningen som leder till en magisterutbildning i krigsvetenskap och befordran till major/örlogskapten. Resterande 76 ska går tvååriga HOP som leder till en masterexamen och befordran till överstelöjtnant/kommendörkapten.

I varje årskurs deltar studerande från andra länder på inbjudan av Försvarsmakten. I årets HOP-master är Brasilien, Sydkorea, Tyskland och USA representerade. De har sedan tidigare gått en introduktionsutbildning och kurs i svenska.

Försvarshögskolan hälsar alla nya studerande varmt välkomna!

HOP ges på uppdrag av Försvarsmakten som väljer ut vilka officerare som får gå utbildningen. De tär tredje året som HOP ges. År 2018 infördes HOP som ersättning för tidigare Högre stabsutbildningen och Stabsutbildningen.

Läs mer om Högre officersprogrammet.

Sidinformation

Publicerad:
2021-08-10
Senast uppdaterad:
2023-09-19

Kontakt

Anders Palmgren

Programchef högre Officersprogrammet

Anders.Palmgren@fhs.se +46 8-55342641
Dela: