Sök

Sök
Omslagen av de tre böckerna Military Strategy of Great Powers, Military Strategy of Middle Powers och  Military Strategy of Small States.

Böckerna i trilogin är utgivna på det vetenskapliga förlaget Routledge.

Stormakters militärstrategier i fokus

I boken Military Strategy of Great Powers analyserar forskare vid Försvarshögskolan USA:s, Kinas, Rysslands, Storbritanniens och Frankrikes militära strategier under de senaste 20 åren. Boken är den tredje delen i en serie som jämför olika länders militärstrategier och pekar på skillnader och likheter mellan stater.

Seriens första del – Military Strategy of Small States – utkom 2018 med fokus på Sverige och de nordiska länderna. Den andra delen – Military Strategy of Middle Powers – publicerades 2020 och analyserar medelstora stater. Tanken med böckerna var från början att de skulle användas som kurslitteratur vid Försvarshögskolan.

– Vi började skriva den första boken eftersom vi tyckte att det saknades bra engelskspråkig litteratur inom området. Det ledde till att vi fick upp ögonen för forskningsfältet jämförande strategi och insåg att vi behövde en begreppsapparat för det här, förklarar Håkan Edström, universitetslektor och docent i statsvetenskap, som skrivit boken tillsammans med Jacob Westberg, universitetslektor och docent i krigsvetenskap.

Porträtt av Håkan Edström och Jacob Westberg.

Håkan Edström och Jacob Westberg. Foto: Anders G Warne.

Ramverk för systematiska jämförelser

Alla tre böckerna ger ett analysramverk för systematiska jämförelser mellan olika strategier. De presenterar också ett antal exempel på hur man kan förklara varför stater tillämpar olika strategier eller varför grupper av stater utformar sina strategier på liknande sätt.

– Det är framför allt här jag tycker att vårt dubbla bidrag till den tidigare forskningen ligger. Vi går in och jämför strategier med en helt annan systematik än man gjort tidigare och kan därmed förmedla kunskap på en högre detaljnivå när det gäller likheter och skillnader mellan stater, säger Jacob Westberg.

Böckerna är baserade på primärmaterial, som olika länders officiella militärstrategier.

– Vi har sedan byggt våra egna slutsatser utifrån materialet och förhåller dem till tidigare forskning, säger Håkan Edström.

Stormakters militärstrategier

Den tredje boken – Military Strategy of Great Powers – fokuserar på stormakters militärstrategier och tittar närmare på USA, Kina, Ryssland, Storbritannien och Frankrike under de senaste 20 åren.

– USA är ju just nu den enda supermakten, och vi undersöker hur de andra stormakterna förhåller sig till USA:s strategiutveckling. Är de beroende av den, är de självständiga och gör egna motdrag eller ligger de till och med före i vissa avseenden? Vi försöker fånga upp och visa stormaktsdynamiken eller stormaktsrivaliteten i det här, säger Håkan Edström.

– Vi lever i spännande tider. Det som i mångt och mycket förklarar skillnaderna mellan olika strategier i den tredje boken är hur man identifierar sig själv i förhållande till den aktuella USA-ledda liberala världsordningen. Frankrike och Storbritannien var med och byggde upp den här ordningen, och de vill fortsätta att stötta den. Ryssland har en mycket avog inställning efter att ha rasat från att ha varit en supermakt under kalla kriget till att knappt bli erkänd som stormakt i dag. Dessutom bygger de inte sin framgång på demokrati, rättsstat och marknadsekonomi. Kina är lite mer av ett frågetecken. Landet har en del att vinna på frihandel, men anser sig inte ha särskilt mycket att vinna på demokrati, säger Jacob Westberg.

Han menar att det blir intressant att se hur skillnaderna i hur man identifierar sig själv i förhållande till systemet leder fram till olika strategier.

– Frankrike och Storbritannien håller inte på och maktbalanserar mot USA, men vi ser tendenser till hur Ryssland utmanar USA på olika vis. Även Kina utmanar USA i ökad utsträckning.

Fler böcker på gång

Förutom den ovan nämnda bokserien har duon publicerat två artiklar i tidskriften Comparative Strategy som anknyter till de två första böckerna och en tredje artikel är antagen för publicering 2022. Manuset till en fjärde bok - Military Strategy of the New European Allies - är precis inlämnat och arbetet med ytterligare en bok med ett mer teoretisk anslag pågår.

– Mycket av litteraturen inom det här området har ju ett amerikanskt fokus. Vi vill ge ett annat perspektiv och också bidra till forskningsfältet inom jämförande strategi, säger Jacob Westberg.

Josefin Svensson

Publikationer

Böckerna om militär strategi är utgivna vid det vetenskapliga förlaget Routledge.
Military Strategy of Great Powers
Military Strategy of Middle Powers
Military Strategy of Small States

Sidinformation

Publicerad:
2021-09-21
Senast uppdaterad:
2024-02-06

Kontakt

Dela: