Sök

Sök

Foto Niklas Sagrén

Försvarshögskolans alumner nöjda med sin utbildning

Försvarshögskolans civila högskoleutbildningar får högt betyg av tidigare studenter. I en alumnundersökning uppger 77 procent att de är mycket nöjda med sin utbildning och 68 procent att de fick ett relevant arbete direkt efter studierna.

– Det är oerhört roligt att så stor andel av våra före detta studenter är nöjda med sin utbildning hos oss och att de är eftertraktade på arbetsmarknaden, säger rektor Robert Egnell.

Den aktuella alumnundersökningen är den första i sitt slag och riktar sig till alla som tagit ut en civil examen med minst 60 högskolepoäng från Försvarshögskolan sedan 2008, då lärosätet blev en högskola under utbildningsdepartementet. Totalt rör det sig om 615 personer och av dessa har 25 procent svarat på undersökningen.

Viktiga synpunkter

Drygt 30 procent uppger att de i efterhand är mer positiva till värdet av sina studier medan 14 procent är mer negativa nu än tidigare. En stor andel, 91 procent, säger att det är ganska eller mycket sannolikt att de skulle välja Försvarshögskolan igen, om de fick välja på nytt.

– Våra alumners synpunkter är mycket viktiga för oss för att vi ska kunna bedöma kvaliteten i och utveckla vår utbildning. Även om de generella resultaten ser mycket bra ut, finns det förbättringsområden, säger Robert Egnell.

När alumnerna rankar den yrkesmässiga nyttan av olika moment i utbildningen hamnar bland annat studiebesök, tillämpning av vetenskapliga metoder och grupparbeten längst ner på skalan (runt hälften anser att de har nytta av detta). I topp kommer förmåga att självständigt kunna lösa problem, värdera information och göra skriftliga presentationer.

Försvarshögskolans civila utbildningar

Försvarshögskolan har sedan 2018 examensrätt på samtliga nivåer.

Program på grundnivå

Kandidatprogrammet i militärhistoria (180 hp)
Kandidatprogrammet i statsvetenskap med inriktning krishantering (180 hp)

Program på avancerad nivå

Nationella masterprogram
Krig, kultur och samhälle (120 hp)
Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet (120 hp)

Internationella magister- och masterprogram (ges på engelska)

Politik, säkerhet och krig, inriktning statsvetenskap (60 eller 120 hp)
Politik, säkerhet och krig, inriktning krigsvetenskap (60 eller 120 hp)
Utveckling av system för försvar och säkerhet (120 hp)
Internationell operativ juridik (60 hp, ges från hösten 2022)

Forskarutbildningsprogram

Krigsvetenskap
Statsvetenskap

Fristående kurser

Försvarshögskolan ger även ett antal fristående kurser i ämnena folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning (tidigare två separata ämnen: ledarskap under påfrestande förhållanden och ledningsvetenskap), militärhistoria samt statsvetenskap med inriktning krishantering

Utöver de civila utbildningarna ger Försvarshögskolan även

  • Officersprogrammet (180 hp)
  • Högre officersprogrammet, som är ett masterprogram som ges som uppdragsutbildning för Försvarsmakten.

Sidinformation

Publicerad:
2021-12-03
Senast uppdaterad:
2022-05-05
Dela: