Sök

Sök

Utbildningsminister Anna Ekström besökte Försvarshögskolan

Marint krigsspel och möte med studenter på masterprogrammet krig, säkerhet och politik stod på programmet när utbildningsminister Anna Ekström besökte Försvarshögskolan måndagen den 21 mars.

Vid ankomsten till Försvarshögskolan välkomnandes utbildningsministern tillsammans med politiskt sakkunniga Ebba Ringborg och handläggare Andreas Bokerud av rektor Robert Egnell med övriga högskoleledningen och studentkårsrepresentanter.

Första programpunkten var ett besök i lärosätets spellaboratorium (”spelhålan”). Här fick ministern följa ett krigsspel med studerande ur marinen, som går det högre officersprogrammet. Ministern fick även mötes spelledningen som bland annat bestod av spelutvecklare och spelforskare samt militära lärare.

Spelledningen, i förgrunden lektor Björn Sjöblom, militär lärare Anders Larsson, doktorand Patrik Hulterström och spelutvecklare Marcus Holst i samtal med Anna Ekström.

Sverige mot Ryssland

I det aktuella spelet är speldeltagarna uppdelade i lag röd och lag blå och spelet simulerar ett ryskt anfall mot Sverige, där lagen tilldelas realistiska militära förmågor.

Efter besöket i spellabbet guidades delegationen genom Anna Lindh-biblioteket av bibliotekschef Catrin Mårdell.

Besök i Anna Lindh-biblioteket. Bibliotekschef Catrin Mårdell och utbildningsminister Anna Ekström.

Därefter var det dags för ett besök hos en grupp studenter som just nu går kursen Europeisk säkerhet och krishantering som är en del av internationella masterprogrammet Politik, säkerhet och krig med inriktning statsvetenskap. Dagens seminarieledare var docent Simon Hollis, som är studierektor på programmet och forskar på krishantering, internationell samverkan och samhällets motståndskraft mot kriser.

Utbildningsminister Anna Ekström besöker studenter under ledning av docent Simon Hollis.

Utbildningsministern i samtal med studenter på masterprogrammet Politik, säkerhet och krig

Näst del i programmet var ett möte med lärosätets ledning och representanter för Försvarshögskolans Studentkår och Kadettkåren. Ministern fick en presentation av lärosätet och därefter även ett separat möte för att ge möjlighet till fördjupad dialog med studentkårsrepresentanterna.

Kadettkårens ordförande Joel Pettersson.

Studentkårens ordförande Rasmus Lindstedt i samtal med utbildningsminister Anna Ekström.

Som sista programpunkt talade utbildningsministern för medarbetare och studenter som samlat i Sverigesalen.

Besöket avslutades med lunch på rektors rum.

Utbildningsminister Anna Ekström och rektor Robert Egnell lämnar Sverigesalen efter ministern talat till medarbetare och studenter.

Samtliga bilder: Anders G Warne

Sidinformation

Publicerad:
2022-03-23
Senast uppdaterad:
2022-03-23
Dela: