Sök

Sök

Stort intresse för Sveriges säkerhetspolitiska läge när Natos chefskurs besökte Försvarshögskolan

I mitten rektor Robert Egnell. Foto: Anders G Warne

Det blev en intensivkurs i högaktuell svensk försvars- och säkerhetspolitik när 89 deltagare från chefskursen vid Nato Defense College (NDC) nyligen besökte Sverige. Försvarshögskolan stod värd och gästerna fick bland andra möta försvarsministern och överbefälhavaren.

– Försvarshögskolan är en fantastisk plats för att utbyta tankar och idéer om svenskt försvar och uppmuntra diskussioner mellan föredragshållarna och våra kursdeltagare, säger generallöjtnant Olivier Rittimann, rektor – commendant - för Nato Defense College.

Försvarsministern och överbefälhavaren

Sorlet är påtagligt och stämningen hjärtlig under fikaminglet. De har just lyssnat till universitetslektor Magnus Christiansson, från Försvarshögskolans strategiavdelning, som gav sin syn på det aktuella säkerhetspolitiska läget i Sverige och vårt närområde. Christiansson gav en överblick av hur Sveriges säkerhetspolitik utvecklats över tid fram till nuläget med ansökan om Natomedlemskap.

De har ett gediget program under dagen som innebär att de fått lyssna och ställa frågor till försvarsminister Peter Hultqvist, överbefälhavare Micael Bydén, Johan Frisell, chefen UD:s enhet för europeisk säkerhetspolitik, brigadgeneral Jonas Wikman, som är ställföreträdande chef för Försvarsmaktens insatsledning. Sista punkten för dagen är en dragning av chefen för marinen, konteramiral Ewa Skoog Haslum. Marinen står för kommande dags besök då delegationen åter ut till Berga örlogsbas.

Officerare i uniform i samtal med civil forskare.

I mitten Försvarshögskolans forskare Magnus Christiansson, lektor i krigsvetenskap, som nyss presenterat forskarperspektiv på Sveriges säkerhetspolitiska läge. Foto: Anders G Warne

Mer utbyte med Nato Defense College

– Som lärosäte har vi stora möjligheter att vara en mötesplats för olika delegationer. Det var ett mycket givande och spännande besök och jag hoppas att vi nu ska etablera ett närmare samarbete med NDC, till exempel när det gäller utbyte inom kurser och studier. Det finns stora behov av att öka kunskaperna om Nato och även bidra med kunskap till Nato, om oss i Sverige och vårt närområde, säger Robert Egnell, rektor vid Försvarshögskolan.

Det var totalt 89 kursdeltagare, merparten officerare men även några civila, som besökte Sverige och Försvarshögskolan. De är kursdeltagare på det som kallas senior course och som omfattar ett knappt halvårs studier. De kommer från i princip samtliga Nato-länder men även länder som på olika sätt samarbetar med Nato. Och det är bland annat mångfalden av uniformer som är slående när dörren till Sverigesalen, Försvarshögskolans aula, slås upp och dagens gäster kommer ut till svenska fikabordet med bullar och muffins.

Många personer i uniform i en föreläsningssal.

Nato Defense College chefskurs - Senior Course 140 - på besök i Sverigesalen på Försvarshögskolan. Foto: Anders G Warne

Svensk säkerhetspolitik och Natomedlemskap

– Vid vårt besök i Sverige fick vi intressanta insikter om landets försvar och aktuella säkerhetsutmaningar ur olika perspektiv, men inte bara det utan vi fick även förmånen att besöka en övning vid Berga Örlogsbas. De vi träffade visade ett djupt engagemang som partner till Nato och deras expertkunskap om regionen gav ovärderliga bidrag till chefskursen, Senior Course 140, säger Olivier Rittimann.

Tidpunkten för besöket, i början av juni 2022, kan uppfattas som ovanligt vältajmat, givet svenska Natoansökan, men resan är planerad sedan länge. Det är heller inte första gången det sker. Nato Defense College besöker Sverige då och då, senast var 2018. Försvarshögskolan är det närmaste NDC vi kommer i Sverige och är därmed alltid värd för besöket.

– Sverige har vid flera tidigare tillfällen haft deltagare på den här chefskursen och vi arbetar gemensamt med Försvarsmakten och andra myndigheter på att åter skicka ett par deltagare, officerare och civila, per kurs , säger Lars Hedström, strategisk rådgivare vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet vid Försvarshögskolan och ansvarig för NDC-delegationens besöksprogram i Sverige.

Person i uniform talar i en talarstol.

Marinchefen, konteramiral Ewa Skoog Haslum, genomförde en mycket uppskattad dragning. Foto: Anders G Warne

Fakta Nato Defense College

Nato Defense College har i över 70 års tid utbildat militära men även civila chefer från sina medlemsländer. Årets chefskurs vid NDC samlar totalt 89 kursdeltagare, majoriteten överstar från olika försvarsgrenar från Natoländer eller länder som samarbetar med Nato men en handfull är högre civila tjänstemän.

Läs mer om Nato Defense College.

Två personer vända mot kameran. En tar emot en gåva.

Rektorn vid Nato Defense College,generallöjtnant Olivier Rittimann, överlämnar Nato Defense College-sköld till Försvarshögskolans rektor Robert Egnell. Foto: Anders G Warne

Kursdeltagare från Nato Defense College i Sverigesalen på Försvarshögskolan. Foto Anders G Warne

Många personer i uniform som minglar vid fika.

Foto: Anders G Warne

Sidinformation

Publicerad:
2022-06-21
Senast uppdaterad:
2022-08-15
Dela: