Sök

Sök
Utbildningsminister Mats Persson.

Utbildningsministern Mats Persson välkomnades av rektor professor Robert Egnell. Foto Anders Warne

Utbildningsministern besökte Försvarshögskolan

Onsdagen den 30 november besökte utbildningsminister Mats Persson Försvarshögskolan. Statsrådet fick bland annat en inblick i hur lärosätet tränar beslutsfattare i krishantering genom scenariospel och övningar.

Utbildningsminister Mats Persson välkomnades till Försvarshögskolan av rektor Robert Egnell tillsammans med övriga högskoleledningen och ordförandena för student- respektive kadettkåren. Under ett par timmars besök fick statsrådet veta mer om krigsspel och krisövning som pedagogisk metod, aktuell forskning inom desinformation och totalförsvar samt samtala med civila och militära doktorander.

Försvarshögskolans verksamhet har på kort tid gått från viktig till livsavgörande. Det förändrade omvärldsläget gör att ett besök kändes självklart, säger Mats Persson

Utbildningsminister Mats Persson.

Utbildningsministern Mats Persson vid besöket på Försvarshögskolan. Foto Anders Warne.

Satsning på Försvarshögskolans forskning

I samband med besöket fick rektor en möjlighet att presentera högskolan, som är ett ungt lärosäte med över 200-åriga militära traditioner.

– Vårt uppdrag är viktigare och mer relevant än någonsin. Det är därför mycket glädjande att utbildningsdepartementet ger oss rejält utökade forskningsanslag från och med nästa år, säger rektor Robert Egnell.

I nya regeringens budgetproposition får Försvarshögskolan ytterligare 15 miljoner kronor årligen i forskningsmedel. Det är en ökning med över 60 procent. Pengarna kommer bland annat gå till att bygga ut Försvarshögskolans forskarutbildning och att göra satsningar inom strategiskt viktiga områden som samhällssäkerhet och resiliens, cybersäkerhet samt klimat, kris och säkerhet.

– Kriget har förändrat allt. Regeringen gör den här satsningen för att öka Sveriges säkerhet och motståndskraft. Och för att Försvarshögskolan har en avgörande nisch i svenskt säkerhetsarbete, säger utbildningsminister Mats Persson.

Utbildningsminister Mats Persson.

Dekan och professor Kjell Engelbrekt introducerade forskarpresentationerna som utbildningsministern fick ta del av. Foto Anders Warne

Forskarpresentationer

Dekan Kjell Engelbrekt höll i en programpunkt med forskarpresentationer. Det var Magnus Christiansson, universitetslektor i krigsvetenskap, som berättade om sin forskning inom svenskt totalförsvar och Nato, Charlotte Wagnsson, professor i statsvetenskap, som presenterade sin forskning om informationspåverkan samt Roar Espevik, professor i ledarskap och ledning, som redogjorde för lärosätets planer på en forskarskola för officerare i samarbete med andra försvarshögskolor i Norden.

– Vi har alla samma stora behov av fler disputerade officerare som kan utveckla den militära professionen genom högre utbildning och forskning, säger Roar Espevik som har en bakgrund som norsk officer.

Krigsspel och krisövning

En del av besöket bestod av ett besök vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet som bedriver uppdragsutbildning och ofta använder sig av olika krigsspel och krisövningar. Statsrådet fick en presentation av hur ett sådant scenariospel kan se ut, med utgångspunkt i en aktuell händelse: Nordstreamläckan.

ÖB:s chefskurs

Utbildningsdepartementets delegation, som utöver Mats Persson bestod av Christian Brundu, politiskt sakkunnig och departementssekreterare Lisa Midlert, besökte även de cirka 20 ledande beslutsfattare som just nu går ÖB:s chefskurs Strategisk chefsutveckling. Det är en uppdragsutbildning som Försvarshögskolan genomför på uppdrag av ÖB. Utbildningen samlar chefer från både Försvarsmakten och civila myndigheter med uppdrag i totalförsvaret.

Möte med doktorander

Den avslutande delen av besöket bestod i ett informellt möte med Magnus Lundström, doktorand i statsvetenskap samt krigsvetardoktoranderna July Decarpentrie och Daniel Smith.
Mats Persson har själv disputerat, i ekonomisk historia.
Har du några råd att ge doktoranderna?

– Ut och res! Kunskapssökande sker bäst i kontakt med hela forskningsvärlden. Och på så sätt lockar vi också talangfulla forskare till Sverige.

Utbildningsminister Mats Persson.

Utbildningsministern mötte doktoranderna July Decarpentrie, Daniel Smith och Magnus Lundström. Foto Anders Warne

Sidinformation

Publicerad:
2022-12-01
Senast uppdaterad:
2022-12-02
Dela: