Sök

Sök
Rektor talar vid högtidsdagen 2022

Försvarshögskolans högtidsdagen 2022 hölls 23 november i Sverigesalen. Foto Anders Warne.

Högtidsdagen 2022

Försvarshögskolans akademiska högtidsdag gick av stapeln den 23 november 2022. Vid evenemanget uppmärksammades lärosätets nya docent och doktorer samt årets Hugo Raab-pristagare för vetenskapliga arbeten av synnerlig kvalitet. Även Siegrothska priset, Försvarshögskolans pris till en militär lärare som utmärkt sig i pedagogisk skicklighet, delades ut under högtidliga former.

Jonas Henrysson, senior kurssamordnare vid Försvarshögskolan, var kvällens ceremonivärd och evenemanget inleddes med högtidstal av rektor Robert Egnell.

En professor, tre nya docenter och sju nya doktorer uppmärksammades och de som var närvarande gratulerades med en gåva och blombukett, samt fanfar av Peter Göthe på trumpet.

Rektor Robert Egnell håller tal vid högtidsdagen 2022

Rektor Robert Egnell inledningstalade. Foto Anders Warne.

Niklas Nilsson gratuleras av rektor Robert Egnell till docentutnämning vid högtidsdagen

Niklas Nilsson som utnämnts till docent under året gratulerades av rektor Robert Egnell. Foto Anders Warne.

Doktorander som uppvaktades vid högtidsdagen 2022

Årets disputerade; Karl Sörensen, Martin Schüler, Lindy Newlove-Eriksson, Akinbode Fasakin och Daniel Amann, uppvaktades med blommor och en gåva. Foto Anders Warne.

Charlotte Wagnsson, professor i statsvetenskap, mottog 2022 års Hugo Raab-pris för fyra vetenskapliga artiklar publicerade 2020–2022.

Läs mer om Charlotte Wagnsson och Hugo Raab-priset.

Charlotte Wagnsson tar emot Hugo Raab priset från Malena Britz

Charlotte Wagnsson, professor i statsvetenskap tog emot Hugo Raab-priset från prorektor Malena Britz hand. Foto Anders Warne.

Siegrothska priset till militära lärare som utmärkt sig i pedagogisk skicklighet tilldelades överstelöjtnant Jonas Andersson vid Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria vid Försvarshögskolan.

Jonas Andersson tar emot Siegrothska priset vid högtidsdagen 2022

Överstelöjtnant Jonas Andersson, tog emot Siegrothska priset från Kungliga Södermanlands regementes officerares kamratförening. Foto Anders Warne.

Professor

Militärhistoria
Steve Murdock

Docenter

Krigsvetenskap
Matthew Ford
Jenny Hedström
Niklas Nilsson (docent tal)

Disputerade

Daniel Amann
Akinbode Fasakin
Anna Hammarstedt
Peder Hyllengren
Lindy Newlove-Eriksson
Martin Schüler (disputerades tal)
Karl Sörenson

Sidinformation

Publicerad:
2022-12-05
Senast uppdaterad:
2022-12-12
Dela: