Sök

Sök
Exempelbild som ska bytas ut

Kommentar till medieuppgifter

I en artikel i tidningen Arbetsvärlden ifrågasätts Försvarshögskolans agerande i ett medieärende.

I samband med att två bröder åtalades för spioneri tidigare i höstas, fick några medarbetare ett mejl med innebörden att medieförfrågningar om fallet ska hänvisas till kommunikationsavdelningen. Mejlet är missvisande: Alla medarbetare vid Försvarshögskolan har rätt att uttala sig anonymt eller helt öppet i enlighet med den grundlagsstadgade meddelarfriheten. Detta har chefen förtydligat i ett mejl till de berörda medarbetarna.

Uppmuntrar medverkan i media

När det gäller medieförfrågningar uppmuntrar vi medarbetare att medverka i intervjuer etcetera, men den som inte har möjlighet eller inte vill svara på frågor kan alltid hänvisa till presstjänsten på kommunikationsavdelningen.

Försvarshögskolan har lämnat följande kommentar till artikeln i Arbetsvärlden:

Det får absolut inte råda några missförstånd om våra medarbetares lagstadgade rätt att fritt uttala sig i media, på sociala medier eller andra sätt. Mejlet som sändes ut är missvisande. Vi kommer därför att förtydliga vad som gäller.

Försvarshögskolan är ett lärosäte med uppdrag att samverka med det omgivande samhället, bland annat genom att medverka i media och delta i samhällsdebatten. Vi uppmuntrar vi våra forskare och experter att dela med sig av sin kunskap, inte minst genom att svara på frågor från journalister. Flera av våra forskare och chefer, inklusive chefen som sände mejlet, har ställt upp på intervjuer med journalister. Vi från presstjänstens sida har heller inte upplevt svårigheter med att få experter att uttala sig, vare sig i denna eller andra frågor.

Sidinformation

Publicerad:
2022-12-19
Senast uppdaterad:
2023-02-06

Kontakt

Dela: