Sök

Sök
fem personer runt en karta på ett bord

Alexander Rost, tysk officer som studerar på Högre officersprogrammet, rektor Robert Egnell, statsrådet Carl-Oskar Bohlin, Fredrik Bynander, chef för CTSS samt doktorand och övlt Lars Henåker som leder sceniospelet.

Ministern för civilt försvar fick försvara Sverige i krigsspel

När ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin besökte Försvarshögskolan den 15 mars fick han bland annat prova på att försvara Sverige i ett scenariobaserat krigsspel.

Totalförsvarsforskning och krigsspel som pedagogisk metod var i fokus när ministern för civilt försvar besökte Försvarshögskolan tillsammans med statssekreterare Johan Berggren, politiskt sakkunniga Hanna Backström samt kansliråd Anders Klahr.

kvinna och man lyssar på presentation

Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar, tillsammans med politiskt sakkunniga Hanna Backström

– FHS bjöd på ett mycket givande besök och fyller en viktig roll i att stärka förmågan i Sveriges totalförsvar. Genom att dra nytta av akademisk forskning på området kan återuppbyggnaden av totalförsvaret med effektivitet och ändamålsenlighet, säger statsrådet Carl-Oskar Bohlin.

en person presenterar vd en bildskärm

Statsrådet och delegationen träffade högskoleledningen och studentrepresentanter från såväl civila som militära utbildningsprogram. Efter rektor Robert Egnells inledande presentation av lärosätet fick ministern höra mer om delar av lärosätets totalförsvarsforskning av professor Jan Ångström, Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, analytiker Linda Ahlerup, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, docent Simon Hollis, Institutionen för statsvetenskap och juridik samt övlt Per Skoglund Institutionen för försvarssystem.

kvinna presenterar vid dator

Analytiker Linda Ahlerup berättar om forskning som rör terrorism och våldsbejakande extremism.

Matrix game i spelrum Gotland

Sista programpunkten var ett studiebesök hos Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS) som bland annat genomför scenariobaserade övningar, kris- och krigsspel för beslutsfattare.

– Spel och övning är en stomme i vår pedagogik och vi förvaltar tillsammans spelkulturen både från det militära och civila försvaret. CTSS ger övningsstöd till hela säkerhetssektorn och deltar i internationell metodutveckling på området, säger docent Fredrik Bynander chef för CTSS.

Doktorand och övlt Lars Henåker förevisade ett krigsspel som vi använder och som utvecklats inom Försvarsmakten. Statsrådet spelade i det blå laget, Sverige, mot bland annat sin statssekreterare Johan Berggren som fick spela anfallande fiende i lag röd.

personer runt en karta

Ett spel brukar innehålla många speldrag och pågå från några timmar upp till flera dagar, men ministern fick medverka i ett kortfattat upplägg med två speldrag. Spelet utgick från ett scenario där Sveriges hotas av anfall och går upp i högsta beredskap för att därefter drabbas av krig då fienden anfaller.

– Att få delta i en spelövning var mycket givande och min uppfattning är att fler viktiga samhällsaktörer inom det civila försvaret behöver mer av just detta. Det skapar förståelse för olika utfallsrum och förbättrar förmågan att i efterhand utvärdera tänkta och genomförda strategier, säger Carl-Oskar Bohlin.

Spelformatet utgår från det som kallas Matrix Game och är i grunden ett argumentationsspel där två lag – rött respektive blått – spelar mot varandra utifrån olika scenarier. Lagen får möjlighet att göra olika drag som de argumenterar för och diskuterar.

– Lärandet är det viktiga, inte att någon ska vinna. Och minst lika viktigt är att beslutsfattare får öva tillsammans och lära känna varandra och den materia de förhoppningsvis inte ska behöva möta skarpt, säger Lars Henåker, som nyligen även genomfört ett spel med en handfull ledamöter ur försvarsutskottet.

personer på väg upp för en trappa

Rektor och statsrådet leder delegationen.

fem personer som skrattar

Sidinformation

Publicerad:
2023-03-20
Senast uppdaterad:
2023-03-20
Dela: