Sök

Sök
man i uniform sitter vid bord och talar

Lars Henåker vid disputationen. Foto: Anders G Warne

Stort intresse när Försvarshögskolans första avhandling försvarades

Sverigesalen var välfylld när övlt Lars Henåker som första doktorand från Försvarshögskolans eget doktorandprogram försvarade sin avhandling i krigsvetenskap. Det var en milstolpe för lärosätet, som fick examensrättigheter först 2018.

En vanlig men samtidigt unik disputation ägde rum på Försvarshögskolan den 29 mars 2023. I grunden vanlig då den följde de akademiska traditioner och regler som gäller för alla svenska högskolor och universitet, och som i många avseenden ser likadan ut på lärosäten i stora delar av världen. Unik då det var Försvarshögskolans första avhandling inom ramen för lärosätets egen doktorandutbildning i krigsvetenskap.

Historisk dag

– Idag är en historisk dag. Att ha examensrättigheter på pappret är en sak, men att faktiskt producera vår första egna doktor är något helt annat. Och det är extra glädjande att det är en officer, sa rektor Robert Egnell, som dagen till ära inledde och närvarade under disputationen.

två personer i panel och en person i talarstol

Rektor Robert Egnell inleder. Respondent övlt Lars Henåker och disputationsordförande professor Jan Ångström.

Vid sidan om många ur kollegiet närvarade bland annat Försvarshögskolans styrelseordförande Gunnar Holmgren, ställföreträdande chef Försvarsmaktens insatsledning, generalmajor Fredrik Ståhlberg och chefen för Markstridsskolan, brigadgeneral Rickard Johansson.

Militär taktik i modern tid

Lars Henåkers avhandling har titeln Mastering Tactics: Exploring and Measuring victory in battle och hans forskning rör militär taktik i modern tid. Läs mer om forskningen i nyheten om avhandlingen: Ny avhandling undersöker vad som påverkar stridens resultat - Försvarshögskolan (fhs.se)

Fortsatt forskning

Lars Henåker har disputerat vid Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria. Han har nu en delad tjänst för att kunna fortsätta forska vid Försvarshögskolan och samtidigt bidra till utvecklingen i Försvarsmakten, där han är anställd vid Markstridsskolan i Skövde.

present överräcks

Chefen för Markstridsskolan, brigadgeneral Rickard Johansson, gratulerar dr och övlt Henåker.

Opponent och betygskommitté

Opponent på avhandlingen var överste John Andreas Olsson från norska försvarsmakten. Betygskommittén bestod av Tormod Heier, professor i militär strategi och operationer vid Forsvarets høgskole i Norge, Gudrun Persson, docent vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, Stockholms universitet, och verksam vid FOI samt Stefan Borg, docent i statsvetenskap vid Försvarshögskolan.

Handledare

Huvudhandledare var övlt Peter Thunholm, professor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan och bihandledare var docent Dan Öberg, lektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan.

fyra personer i föreläsningssal

Betygskommittén: Tormod Heier, Anna Danielsson (reserv), Gudrun Persson och Stefan Borg.

Fakta doktorander och forskarutbildning vid Försvarshögskolan

Försvarshögskolan har sedan 2018 examenstillstånd på forskarnivå. År 2019 antogs de första doktoranderna till forskarutbildningsprogrammen i krigsvetenskap och statsvetenskap. Hittills har 24 personer antagits till utbildningen.

Försvarshögskolan har under ett och ett halvt decennium, sedan lärosätet blev en högskola under utbildningsdepartementet, haft doktorander anställda men antagna vid andra lärosäten.

Försvarshögskolan är ett självständigt lärosäte under utbildningsdepartementet. I många länder är motsvarande lärosäten en del av Försvarsmakten,

Sidinformation

Publicerad:
2023-03-30
Senast uppdaterad:
2023-06-26
Dela: