Sök

Sök

Ukrainsk delegation besökte Försvarshögskolan

nio personer på rad

Från vänster: överstelöjtnant Peter Lidén, militär lärare, Serhii Harbarenko, Ukrainas försvarsattaché i Sverige, Camilla Unsgaard, programansvarig CTSS Internationella Program, vicerektor Anders Persson, Andrii Plakhotniuk, Ukrainas ambassadör i Sverige, rektor Robert Egnell, Volodymyr Mirnenko, chef för avdelningen för militär utbildning och forskning vid ukrainska försvarsdepartementet, Andrii Sliusarenko,ställföreträdande chef för vetenskaplig forskning och utbildning vid Ukrainas försvarshögskola samt Erik Biverot, tillförordnad chef utbildningsenheten CTSS

Representanter från Ukrainas försvarsdepartement och landets försvarshögskola har besökt Försvarshögskolan för att diskutera forsknings- och utbildningssamarbeten inom flera olika områden.

Besöket ägde rum en månad efter att en delegation från Försvarshögskolan med rektor Robert Egnell och dekan Kjell Engelbrekt i täten reste till Ukraina för att på plats ta del av hur officersutbildningen bedrivs under brinnande krig och de ukrainska kollegornas erfarenheter under kriget. Redan då diskuterades hur ukrainska lärosäten skulle kunna samarbeta med Försvarshögskolan inom militär utbildning och forskning. På plats i Stockholm kunde diskussionerna fördjupas och konkretiseras.

Strategisk ledarskapsprogram för Ukraina

Besöket i Stockholm syftade bland annat till att diskutera ett strategiskt ledarskapsprogram för militära och civila chefer inom Ukrainas totalförsvar – Strategic Leadership Programme for Ukraine. Det är ett initiativ som också stöds av Natos så kallade Defence Education Enhancement Programme (DEEP), ett särskilt program för att stärka totalförsvarsutbildning. Vid Försvarshögskolan är det Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS) som driver projektet. CTSS har bedrivit ett internationellt ledarskapsprogram sedan 2021, som en del av Sveriges engagemang i Natos partnerskap för fred (PFF).

Diskussion om officersutbildning och forskning

På dagordning stod även att diskutera ytterligare samarbeten inom både forskning och utbildning. Vicerektor Anders Persson ledde en diskussion om det svenska officersutbildningssystemet och dekan Kjell Engelbrekt ledde en motsvarande diskussion inom forskningsområdet. Inom ramen för diskussionen om pågående och potentiella forskningssamarbeten fick delegationen även träffa forskningsdirektör Katarina Wilhelmsen och internationell direktör Mårten Sundmark från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

– Det är åratal av samarbete med Ukraina som nu utvecklas och intensifieras. Genom att mötas i både Kiev och Stockholm, och genom att teckna samarbetsavtal på olika nivåer, bygger vi också relationer som möjliggör konkreta och viktiga samarbeten inom både utbildning och forskning. Vi har väldigt mycket att lära av varandra och ser dessa tidiga konkreta samarbeten som början på en långsiktig satsning på Ukrainas framtid och integrering i den europeiska och transatlantiska gemenskapen, säger rektor Robert Egnell.

Medverkande

Den ukrainska delegationen, som besökte Sverige och Försvarshögskolan den 12-13 april, bestod av Volodymyr Mirnenko, chef för avdelningen för militär utbildning och forskning vid ukrainska försvarsdepartementet Sverige och Försvarshögskolan tillsammans med representanterna för Ukrainas försvarshögskola, överste Andrii Sliusarenko, ställföreträdande chef för vetenskaplig forskning och utbildning, och överste Yurii Semeniuk, ansvarig för internationella relationer. Med på delar av mötet var även Ukrainas ambassadör Andrii Plakhotniuk och försvarsattachén överste Serhii Harbarenko.

Vid besöket deltog bland andra Försvarshögskolans rektor, vicerektor, dekan, representanter för Institutionen för ledarskap och ledning, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, programledningen Högre officersprogrammet samt övlt Peter Lidén som tidigare varit Sveriges försvarsattaché i Ukraina men som nu är lärare vid Försvarshögskolan.

Representanter för NATO DEEP och Partnerskap för fred medverkade också i delar av besöket.

Sidinformation

Publicerad:
2023-04-14
Senast uppdaterad:
2023-05-12
Dela: