Sök

Sök
Exempelbild som ska bytas ut

Färre sökande till höstterminen

2 399 personer har under anmälningsperioden mars-april sökt till utbildning vid Försvarshögskolan höstterminen 2023. Det är en minskning med 4,31 procent jämfört med samma anmälningsperiod 2022.

Nästan alla program som var sökbara under perioden mars-april har färre sökande jämfört med föregående år. Undantagen är kandidatprogrammet och masterprogrammet i militärhistoria ”Krig, kultur och samhälle”, där fler personer totalt anmält sig till kandidatprogrammet och fler personer har masterprogrammet som sitt förstahandsval.

Även om antalet personer som sökt utbildning har minskat så har antalet anmälningar till kurser och program vid Försvarshögskolan ökat med 5,75 procent, från 3 632 anmälningar 2022 till 3 841 anmälningar 2023. Något som kan förklaras med ett ökat utbud av fristående kurser under höstterminen.

Annan anmälningsperiod för internationella program

Anmälan till Försvarshögskolans internationella master- och magisterprogram som också startar på höstterminen var öppen under oktober-januari. 994 personer anmälde sig under den perioden, vilket var en ökning med 10,44 procent jämfört med samma anmälningsperiod föregående år.

Antal sökande per program

Antal sökande till program ht2023 (2022 i parantes)

Program, sökbara mars-april

Sökande, totalt

1:a hand

Krig, kultur samhälle, kandidat

518 (501)

117 (131)

Krig, kultur och samhälle, master

105 (123)

46 (37)

Ledarskap och ledning, master

311 (408)

135 (182)

Statsvetenskap inriktning

krishantering och säkerhet, kandidat

1 011 (1116)

324 (408)

Antal sökande till program ht2023 (2022 i parantes)
Program, sökbara oktober-januari

Sökande, totalt

1:a hand

Innovation, försvar och säkerhet, master

209 (128)

108 (64)

Internationell operativ juridik, magister

153 (160)

64 (93)

Krig och försvar, master

400 (286)

113 (97)

Politik, säkerhet och kris, master

643 (584)

376 (349)

Dela:
Publicerad 2023-04-20 Uppdaterad 2023-05-23