Sök

Sök
Post it-lappar på ett skrivbord.

Foto: Kelly Sikkema / Unsplash

Tematisk analys förklaras i ny bok

I boken Tematisk analys - din handbok till fascinerande vetenskap får läsaren metodtips för analys av större mängder information från intervjuer, litteratur och dokument.

– Trots att det här är en populär metod vid uppsatsarbete saknades det en lärobok på svenska som fokuserade på analysens olika steg, och det vill vi bidra med i den här boken, säger Aida Alvinius, docent i ledarskap och ledning vid Försvarshögskolan, som skrivit boken tillsammans med seniorprofessor Gerry Larsson och kommendör Anders Borglund, tidigare studerande vid Högre officersprogrammet på Försvarshögskolan.

Boken går igenom den tematiska analysens olika moment och ger tips på hur den kan användas i forskning och analysarbete. Metoden går ut på att identifiera och analysera mönster eller teman i ett material, som man sedan organiserar och beskriver.

– Det är en av de mest använda metoderna vid analys av data som genereras från intervjuer, litteratur och officiella dokument, säger Aida Alvinius.

Grund för kvalitativa analysmetoder

Hon menar att det saknas kunskap om metodens betydelse både bland forskare och lärare, trots att den ligger till grund för många andra kvalitativa analysmetoder.

– Vår hjärna vill gruppera och kategoriserar information, och det är en viktig förutsättning när man forskar och behandlar en större mängd data. Ofta är det här något man lär sig att göra med hjälp av andra kvalitativa metoder, som många gånger går under andra namn, säger hon.

– Tematisk analys är en bra första metod att lära sig och vi vill bidra till att minska missförstånden kring forskning som görs med just den här metoden. Det vanligaste missförståndet är att den är enbart deskriptiv, vilket den inte är. Det finns olika varianter och den kan vara lika mycket resonerande som beskrivande, fortsätter hon.

Metodens tillvägagångssätt med olika steg som förklaras i boken har utvecklats av författarna under olika perioder.

– Vi har använt oss av metoden i vår forskning och vi lär också ut den i undervisningen inom ledarskap och ledning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan.

Boken bygger också på tidigare forskning i psykologi av Victoria Clarke och Virginia Braun, som är specialiserade på tematisk analys.

Analys och handledning

– Boken kan användas på akademisk grund-, avancerad och forskarnivå och kompletterar de mer generella metodböckerna. Den är också tänkt att vara till hjälp för lärare vid handledning av examensarbeten. Eftersom den är av praktisk karaktär med exempel och steg-för-steg-instruktioner kan den även vara användbar i fortbildningssyfte, till exempel i utredningsarbeten inom skola, vård eller den militära professionen, säger Aida Alvinius.

Josefin Svensson

Publikation

Tematisk analys - din handbok till fascinerande vetenskap av Aida Alvinius, Gerry Larsson och Anders Borglund.

Läs mer om boken på förlaget Studentlitteratur.

Sidinformation

Publicerad:
2023-08-21
Senast uppdaterad:
2023-09-15
Dela: