Sök

Sök

Generalmajor Anders Callert ny vicerektor vid Försvarshögskolan

Försvarshögskolans rektor har utsett generalmajor Anders Callert till ny vicerektor och högste militära företrädare vid lärosätet. Callert kommer närmast från ett internationellt uppdrag i Sydkorea och tillträder den nya befattningen den 23 oktober.

– Vi har gjort en toppenrekrytering i Anders Callert och jag ser fram emot att arbeta tillsammans med honom. Han får en central roll i den starka tillväxten vi som lärosäte genomgår, inte minst när det gäller utbildning av officerare, säger rektor Robert Egnell.

Anders Callert kommer närmast från uppdraget som chef för den svenska delegationen i Neutrala nationers övervakningskommission som övervakar vapenstilleståndet mellan Syd- och Nordkorea.

Callert började sin militära karriär som fänrik vid Norrlands artilleriregemente. I sin karriär har han bland annat varit chef för Norrlands artilleribataljon, chef för Artilleriets stridsskola, chef för Artilleriregementet samt chef för Försvarsmaktens förbandsproduktion vid högkvarteret.

– Jag ser fram emot att bidra till att utveckla Försvarshögskolan för att möta omvärldens växande behov av utbildning och kompetensutveckling i lärosätets frågor. Ökad internationalisering och fördjupad integration mellan akademi och profession är frågor som särskilt intresserar mig, säger Anders Callert.

Uppdraget som vicerektor innebär att Anders Callert är tjänstledig från Försvarsmakten. Han efterträder brigadgeneral Anders Persson som nu tjänstgör i Sveriges Natodelegation i Bryssel.

Sidinformation

Publicerad:
2023-10-06
Senast uppdaterad:
2023-10-11
Dela: