Sök

Sök
Kungligt besök.

Rektor Robert Egnell och vicerektor, generalmajor Anders Callert välkomnar kronprinsessan Victoria och kung Carl XVI Gustaf. Foto: Anders G Warne.

Kungen och kronprinsessan besökte Försvarshögskolan

Krigsspel och rundabordssamtal stod på agendan när högskoleledningen tillsammans med en prominent skara forskare, experter och officerare tog emot kungen och kronprinsessan vid deras besök den 16 januari.

Rektor Robert Egnell välkomnade och bjöd på en kort rundvandring innan han uppdaterade kungen och kronprinsessan om Försvarshögskolans roll i uppbyggnaden av totalförsvaret och vårt initiativ för etablerandet av ett Campus totalförsvar.

– Vi är i konstant förändring och utveckling och det har format oss där vi är idag, sa rektor Robert Egnell.

Samtalet kom att handla om allt ifrån skolans fortsatta utveckling och behov av att växa till vårt internationella utbyte där kungen visade intresse för vårt samarbete med Kings College i London och våra allt fler internationella studenter.

Allt större behov av officerare

Vicerektor Anders Callert tog vid och berättade om behovet av att utöka officersutbildningarna och de utmaningar som Försvarshögskolan står inför i rådande omvärldsläge, den hotbild som vi ser och de behov som kommer av den stundande Nato-anslutningen.

– Det är både en glädje och en utmaning att öka antalet platser på Officersprogrammet. Men dagsaktuella siffror visar att antalet sökande till programmet ökar för andra året i rad, sa Anders Callert.

Kungligt besök.

Kungen och kronprinsessan under rundabordssamtal på Försvarshögskolan. Foto: Anders G Warne.

Utblick på kriget i Ukraina och konflikten Israel-Hamas

I det första rundabordssamtalet som sedan följde modererade prorektor Malena Britz. Fokus för samtalet var det aktuella omvärldsläget med kriget i Ukraina, konflikten Israel-Hamas och hur det påverkar Sveriges totalförsvar. I de fortsatta samtalen om utmaningar och möjligheter relaterade till uppbyggnaden av det svenska totalförsvaret medverkade Niklas Nilsson, docent och universitetslektor i krigsvetenskap, Marcus Rosened, alumn från Högre officersprogrammet, Charlotte Wagnsson, professor i statsvetenskap och Anders Ekholm, doktorand i krigsvetenskap.

Forskning, innovationer och uppbyggnaden av totalförsvaret

Pass två fokuserade på hur vi kan tänka nytt för Sveriges totalförsvar. Här presenterades aktuell forskning som rör innovation med ett högaktuellt exempel där Peter Bovet Emanuel, doktorand i krigsvetenskap tagit fram två AI-modeller för militärt beslutsstöd. Övriga medverkande experter var Jan Ångström, professor i krigsvetenskap. Fredrik Bynander, docent i statsvetenskap och chef för Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS) samt Ingrid Kihlander, adjungerad professor i innovationsledning.

Kungen och kronprinsessan deltog med engagerade frågor om såväl totalförsvarets uppbyggnad, utmaningar i samarbetet mellan olika regioner i Sverige samt kring kriget i Ukraina och konflikten Israel-Hamas.

Kungligt besök i spelrummet.

Kungen förbereder sig för sitt drag i "Slaget om Kyiv". Foto Anders G Warne.

Kungligt besök i spelrummet på Försvarshögskolan

Besöket avrundades med ett besök i spelrummet för att kungen och kronprinsessan skulle få en inblick i hur övningar och spel används som pedagogisk metod i såväl civila som militära utbildningar. För dagen spelade fyra studerande vid Högre officersprogrammet spelet ”Slaget om Kyiv”.

– Vi spelar om det pågående kriget för att få en känsla av vad som händer i Ukraina just nu, i stället för att spela historiska slag förklarade Lars Henåker, militär lärare och spelledare.

Han förklarade att en spelomgång tar vanligtvis upp emot åtta timmar, men kungen och kronprinsessan fick en snabbkurs och tvekade inte att göra varsitt speldrag för vardera lag.

Kungligt besök.

Högskoleledningen tog emot kungen och kronprinsessan den 16 januari. Foto: Anders G Warne.

Sidinformation

Publicerad:
2024-01-17
Senast uppdaterad:
2024-01-17
Dela: