Sök

Sök
President Macron.

Frankrikes president Emmanuel Macron besökte Karlbergs slott den 30 januari 2024. Foto: Anders G Warne.

Frankrikes president besökte Försvarshögskolan

Samtal om europeisk säkerhetspolitik stod på programmet när president Emmanuel Macron besökte Försvarshögskolan och Karlbergs slott där han talade till kadetter, studerande vid det Högre officersprogrammet och särskilt inbjudna gäster.

Europeiskt samarbete och självbestämmande, inte minst i frågan om stödet till Ukraina, stod i fokus när president Emmanuel Macron besökte Sverige den 30 januari på inbjudan av H.M Konungen. Karlbergs slott utgjorde en ljus och vacker inramning för besöket, trots att kvällen bjöd på både regn och rusk. Försvarshögskolans rektor Robert Egnell hälsade välkommen.

– Jag är oerhört stolt över att få välkomna er hit till Försvarshögskolan och Karlbergs slott där vi har utbildat officerare sedan 1792. Ett besök av den här digniteten sker inte varje dag, men det är också extraordinära tider vi lever i.

Se inspelningen av The Future of European Security från 30 januari 2024

Samstämmigt stöd till Ukraina

Kungen talade på samma tema om att vi lever i en problematisk tid med ett stort lidande för det ukrainska folket.

– Det ukrainska folket ska veta att vi beundrar deras mod, sa kung Carl XVI Gustaf.

Kungen på Karlbergs slott.

Kung Carl XVI Gustaf talade till kadetter, studerande vid Högre officersprogrammet och övriga gäster på Karlbergs slott. Foto: Anders G Warne.

Han talade om hur det europeiska folket nu agerar tillsammans och att Sverige, i väntan på att bli fullvärdig medlem i Nato, fått säkerhetsgarantier av Frankrike ”vilket vi är mycket tacksamma för”.

Även statsminister Ulf Kristersson talade om vikten av att stötta Ukraina och våra grundläggande och gemensamma värderingar om frihet, jämlikhet och broderskap.

Statsminister Ulf Kristersson talar till åhörarna på Karlbergs slott.

Statsminister Ulf Kristersson talar till åhörarna på Karlbergs slott. Foto: Anders G Warne.

Stimulera fördjupade samarbeten

Syftet med statsbesöket var just att stärka och främja relationerna mellan de båda länderna och att stimulera fördjupade samarbeten inom områden som innovation och grön omställning samt försvar och säkerhet i närområdet.

President Emmanuel Macron var tydlig när han talade om att vi i Europa måste vara redo att ta nationella och europeiska beslut, oavsett USA:s beslut.

– Vi européer måste forma vår framtid och stödja europeiska lösningar.

Robert Egnell och president Macron.

Rektor Robert Egnell och president Emmanuel Macron under frågestunden efter presidentens anförande på Karlbergs slott. Foto: Anders G Warne.

Frågor från kadetter och officerare

President Macron avrundade med en kort frågestund, modererad av rektor Robert Egnell, och hann med några frågor av både kadetter och studerande vid Högre officersprogrammet. Han bekräftade synen på att Frankrike som enda kärnvapenmakt i Europa har ett särskilt ansvar och även vikten av samarbete mellan Frankrike och länderna runt Östersjön med tanke på baltstaternas särskilt utsatta läge.

ÖB gör honnör till vakten på slottstrappan.

ÖB Micael Bydén gör honnör till slottsvakten på slottstrappan till Karlbergs slott. Foto: Anders G Warne.

Sidinformation

Publicerad:
2024-01-31
Senast uppdaterad:
2024-02-05
Dela: