Sök

Sök
Exempelbild som ska bytas ut

Sen anmälan öppnar till Officersprogrammet

Försvarsmaktens behov av nya officerare är stort. Därför erbjuds i april en ny möjlighet att anmäla sig till Officersprogrammet som startar hösten 2024.

1 317 personer anmälde sig till programmet under ordinarie anmälningsperiod i december-januari. Ungefär 1 000 av de sökande hade de gymnasiala och militära behörigheter som krävs för fortsatt antagningsprövning på Plikt och prövningsverket.

– Sveriges inträde i Nato och den förändrade säkerhetspolitiska kartan medför en ökad efterfrågan på officerare. Även om vi i år hade rekordmånga sökande som just nu genomgår antagningsprövning, erbjuder vi nu ännu fler möjligheten att söka, säger Försvarshögskolans vicerektor, generalmajor Anders Callert.

– Det finns ett stort intresse för att utbilda sig till officer och Försvarsmakten har öppnat ett nytt anmälningsfönster till specialist- och reservofficersprogrammen. Vi gör självklart detsamma för Officersprogrammet, avslutar Anders Callert.

Sen anmälan till Officersprogrammets inriktningar krigsvetenskap, militärteknik och sjökrigsvetenskap öppnar 2 april på antagning.se.

Här kan du läsa mer om behörighetskrav och anmälan.

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-22
Senast uppdaterad:
2024-03-26
Dela: