Sök

Sök
Jenny Hedström

Jenny Hedström är docent i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan.

Forskning om fredsarbetet i Myanmar prisas

Jenny Hedström, docent i krigsvetenskap, får tillsammans med Elisabeth Olivius och Zin Mar Phyo tidskriften European Journal of Politics and Genders pris för årets bästa vetenskapliga artikel 2023.

Forskarna får priset för artikeln ’Feminist peace or state co-optation? The Women, Peace and Security agenda in Myanmar’, där de utvecklar ett nytt konceptuellt förhållningssätt till feministisk fred.

– Vi menar att feministisk fred innebär politiska villkor som tillåter kvinnor som drabbats av konflikter att formulera sina egna visioner om de förändringar som behövs, och att de får möjligheter att påverka återuppbyggnaden av samhället efter konflikten, säger Jenny Hedström.

Feministisk fred uppnås inte i Myanmar

I artikeln tillämpar forskarna det här förhållningssättet i en fallstudie där de utgår från intervjuer med 40 aktivister i Myanmar. Resultaten visar att strävan att uppnå en feministisk fred misslyckas i fallet Myanmar, framför allt på grund av hur det internationella biståndet är organiserat, i kombination med Myanmars regerings intresse av att utesluta kritiska röster.

– Det här leder till att möjligheterna att åstadkomma en feministisk fred blir begränsade. De kvinnor som är direkt berörda av väpnade konflikter har ofta få möjligheter att bidra i återuppbyggnaden av samhället efter konflikten, säger Jenny Hedström.

Bidrar med nya perspektiv

I prismotiveringen pekar juryn bland annat på artikelns nya, kritiska perspektiv och på hur den etablerar ett nytt sätt att se på om feministisk fred genomförs eller inte. Juryn lyfter även artikelns empiriska bidrag till hur stater kan manipulera internationellt bistånd för att utestänga kvinnors röster och hindra feministisk fred.

Prismotivering

The European Journal on Politics and Gender is delighted to award the 2023 best article prize to Elisabeth Olivius, Jenny Hedstrom, and Zin Mar Phyo, for an outstanding piece of research on feminist peace in Myanmar. The article elaborates a new conceptual approach to feminist peace that is of analytical and practical utility to research on politics and gender. The article conceives feminist peace as a political condition that allows all women affected by conflict to participate in reconstruction.

The authors draw on interviews with 40 activists and advocates to show how this aspiration falls short in the Myanmar case. Through channeling international donor funds to specific women’s groups in specific locations, the government hinders diverse women’s ability to contribute to and benefit from peacebuilding initiatives. Women in conflict affected areas become those least likely to participate. The jury was impressed with this article’s new, critical perspective to scholarship on the Women, Peace, and Security agenda and on its establishment of a new way to conceive of whether a feminist peace is or is not being implemented.

The jury further valued the article’s empirical contribution into how illiberal post-war states can manipulate international aid to exclude women's voices and hinder feminist peace. Lastly, the jury celebrates the article’s relevance to current political debates and the inclusion of an activist in the authors’ team.

Priset EJPG Best Article Award delas ut årligen till den bästa artikeln som publicerats i European Journal of Politics and Gender föregående år. Den artikel som får priset har valts ut av en jury som utsetts av tidskriftens redaktion.

Publikation

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-17
Senast uppdaterad:
2024-04-17

Kontakt

Dela: