Sök

Sök
Kadetter i uniform utanför Militärhögskolan Karlberg

Rekordmånga kommer antas till Officersprogrammet

Alla som sökt till Officersprogrammet 2024, klarat testerna och är behöriga kommer att antas i slutet av maj. Det betyder att rekordmånga kommer erbjudas en plats på programmet som startar i augusti.

I dagarna har sökande till specialist- och reservofficersutbildningarna fått sina antagningsbesked av Försvarsmakten. Antagningsbesked till Officersprogrammet vid Försvarshögskolan skickas ut 28 maj, och högskolan har fattat beslutet att alla som är behöriga kommer att antas.

– Givet det omvärldsläge vi befinner oss i och Försvarsmaktens behov av nya officerare så mobiliserar också Försvarshögskolan för att erbjuda alla behöriga en plats på Officersprogrammet, säger rektor Robert Egnell.

Totalt 1 399 sökande

Under anmälningsperioden i december-januari anmälde sig 1 317 personer till programmet. Det är den högsta siffran sedan programmet inrättades som högskoleutbildning vid Försvarshögskolan. För första gången erbjöds i år också möjlighet till sen anmälan i början av april och 82 personer tog då chansen att skicka in en anmälan.

– Prognosen visar att ungefär 600 personer i år blir behöriga och antas till programmet efter de granskningar, tester och intervjuer som fortfarande pågår. Som mest har vi antagit 452 personer, och det var förra året. Men då ska man ha i åtanke att alla inte tackar ja till sin plats. Historiskt är det ungefär hälften som tackar ja. Jag hoppas och tror att den siffran i år ökar och att vi kommer få se över 300 nya kadetter på gårdsplanen utanför Karlberg i augusti, avslutar vicerektor och generalmajor Anders Callert.

Kortfattat om antagningen

  • Antagningsbesked lämnas på antagning.se 28 maj.
  • Behöriga som behöver komplettera med militärbetyg från pågående värnplikt och säkerhetsprövning blir antagna med villkor.
  • Förutom ordinarie studerande vid Officersprogrammet tillkommer också de som läser delar av programmet som uppdragsutbildning.

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-08
Senast uppdaterad:
2024-05-08
Dela: