Sök

Sök
Två kvinnor och två män på en scen.

Ilmari Käihkö (andra från höger) tar emot statspriset för informationsspridning i Helsingfors. Foto: Privat.

Ilmari Käihkö får pris för informationsspridning

Ilmari Käihkö, docent och universitetslektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan, är en av åtta mottagare av det finländska statspriset för informationsspridning 2024.

Priset delades ut den 4 juni i Helsingfors av Sari Multala, forsknings- och kulturminister i Finland.

Prismotivering:

Ilmari Käihkö har sakkunnigt upplyst en stor publik om kriget i Ukraina i flera olika medier. Käihkös analyser i anknytning till det ryska anfallskriget är sansade, tydliga och stöder sig på omfattande internationella forskningsdata. Krigspropaganda får saker och ting att se svartvita ut, eftersom parterna har ett behov av att beskriva situationen som hoppfull, men Käihkö strävar efter objektivitet och påminner om de grå nyanserna i krigssituationen. Käihkö har en unik omfattande internationell erfarenhet som forskare och förmåga att tydligt och lugnt framföra synvinklar som grundar sig på ett brett perspektiv i den finländska debatten om kriget. Förutom som en krigsforskare som deltar i den offentliga debatten, utmärkte Käihkö sig i början av 2024 som en facklitterär författare. Han publicerade boken Sotilaan päiväkirja – kuinka rauhanturvaaminen muuttui kriisinhallinnaksi (Gaudeamus). Verket väckte en nödvändig debatt om krishanteringstruppernas vardag i FN:s operationer.

– Som krigsvetare har man alltid lite blandade känslor när ens arbete får beröm. Å ena sidan blir man ledsen. Att någon som jobbar med krig prisas är ett bevis på att omvärlden inte är perfekt. Krig skulle ju inte finnas i en perfekt värld. Å andra sidan blev jag givetvis lite glad när jag hörde att jag fick statspriset för mina försök att diskutera krig på ett sakligt och objektivt sätt, säger Ilmari Käihkö.

– Saklighet och objektivitet behövs i en ofullkomlig värld, i krigstid kanske mer akut än någonsin. Även om jag mottar statspriset känner jag att jag gör det som en del av det större krigsvetenskapliga samfundet. Faktum är ju att jag har skolats under åren genom interaktion med alla mina lärare och kollegor runtom världen men först och främst på Försvarshögskolan. Jag tar statspriset som ett bevis på att våra insatser spelar roll även utanför Sverige och att trots dystra tider bidrar vi till en bättre värld, fortsätter han.

Årligt pris för informationsspridning

Finländska undervisnings- och kulturministeriet beviljar årligen statspriser för informationsspridning. Priset beviljas för aktuellt och förtjänstfullt arbete inom informationsspridning. Pristagarna har förmedlat tillförlitlig forskningsbaserad information till den breda allmänheten på ett begripligt, inspirerande, ansvarsfullt och mångsidigt sätt. Informationen kan också spridas genom konst.

Mer om priset och årets pristagare.

Sidinformation

Publicerad:
2024-06-04
Senast uppdaterad:
2024-06-13

Kontakt

Dela: