Sök

Sök
Kadetter vid examen.

Rekordmånga vill utbilda sig till officer

Nu är det klart att 343 av 567 behöriga har tackat ja till en plats på Officersprogrammet 2024.

I årets antagning sökte 1 389 till Officersprogrammet och 567 av dessa var behöriga och erbjöds en plats på programmet. Nu har 343 tackat ja.

– Det är enormt glädjande att så många vill bli officer och göra en viktig insats för Sverige. Exakt hur många som påbörjar programmet vet vi dock först i början av augusti. Erfarenheten pekar på att ett mindre antal väljer annan högskoleutbildning, tar anställning i Försvarsmakten eller av andra skäl inte tar sin plats, säger generalmajor Anders Callert, vicerektor vid Försvarshögskolan.

Från anmälan till programstart

Anmälan till Officersprogrammet vid Försvarshögskolan är öppen i december-januari varje år. Direkt efter anmälan görs en första kontroll av behörighet till programmet utifrån den sökandes gymnasiebetyg, militära meriter och medborgarskap. De som klarar den kontrollen går sedan vidare till tester, intervjuer, lämplighetsbedömning och säkerhetsprövning. Klarar man detta är man behörig till programmet och blir antagen eller reservplacerad till programmet vid urval 1. Därefter görs urval 2 som redovisar samtliga som tackat ja till erbjuden plats vid urval 1 samt antagna reserver. Programmet startar i augusti.

Anmälnings- och antagningsstatistik 2022-2024

I tabellerna nedan redovisas anmälnings- och antagningssiffror 2022-2024 per inriktning och totalt. Antal kvinnor redovisas i parentes.

Antal anmälda vid sista anmälningsdag


202420232022
Krigsvetenskap1 079 (312)800 (247)735 (239)
Militärteknik173 (40)148 (39)118 (26)
Sjökrigsvetenskap137 (42)97 (34)114 (36)
Totalt1 389 (394)1 045 (320)967 (301)

Antal antagna vid urval 1


202420232022
Krigsvetenskap480 (150)251 (72)241 (91)
Militärteknik44 (10)48 (10)45 (9)
Sjökrigsvetenskap43 (18)50 (20)40 (13)
Totalt567 (178)349 (102)326 (113)

Antal antagna vid urval 2*


202420232022
Krigsvetenskap292 (85)204 (47)201 (33)
Militärteknik22 (4)22 (4)24 (2)
Sjökrigsvetenskap29 (8)35 (15)35 (6)
Totalt343 (97)261 (66)260 (41)

Antal som påbörjade programmet


2024*20232022
Krigsvetenskap
162 (34)159 (39)
Militärteknik
18 (4)20 (6)
Sjökrigsvetenskap
34 (14)30 (2)
Totalt
214 (52)209 (47)

*Programmet startar i augusti 2024

Sidinformation

Publicerad:
2024-06-14
Senast uppdaterad:
2024-06-14
Dela: