Sök

Sök
Avslutningsceremoni på Karlberg

Avslutningsceremoni för Officersprogrammet 21-24. Foto: Niklas Englund, Försvarsmakten

Avslutningsceremoni för Officersprogrammet

Fredagen den 28 juni hölls avslutningsceremonin för OP 21-24 på Karlberg och 233 nya fänrikar överlämnades till Försvarsmakten.

"Then efvigt segervissa 229:e QRZN" är den 229:e kursen att ta examen från officersutbildningen vid Militärhögskolan Karlberg - det är även den största kullen fänrikar att ta examen sedan Officersprogrammet inrättades vid Försvarshögskolan.

Ceremonin går att se i efterhand via Militärhögskolan Karlbergs Facebooksida.

Robert Egnell och Micael Bydén

Överbefälhavaren Micael Bydén och Försvarshögskolans rektor Robert Egnell anländer till ceremonin. Foto: Niklas Englund, Försvarsmakten

Främsta fänrik på Officersprogrammet 21-24 i respektive ämne

 • Krigsvetenskap, Marktaktik
  Tova Magnusson, AMF 4
 • Krigsvetenskap, Marintaktik
  Filip Agelin, 4.Sjöstriflj
 • Krigsvetenskap, Lufttaktik
  Sandra Danielsson, Hkpflj
 • Försvarssystem, militärteknisk inrikning
  Linus Larsson, LedR
 • Försvarssystem, krigsvetenskaplig inrikning
  Gustav Mossberg, I 19
 • Försvarssystem, Militärteknik vid Särskild officersutbildning (SOFU)
  Ludvig Alsmo, FMTS
 • Ledarskap
  Fredrik Leander, Amf 1
 • Fysiskt stridsvärde
  Tova Magnusson, Amf 4
Fänrikar tar emot stipendier

Foto: Niklas Englund, Försvarsmakten

Bästa självständiga arbeten i Försvarssystem och "Gulanpriset" i Krigsvetenskap

Utsedda av Kungliga krigsvetenskapsakademien.

 • Bästa självständiga arbete, Försvarssystem
  Niclas Ellmén, Hkpflj, Erfarenhet mot Algoritmer – prediktivt underhåll genom maskininlärning i svenska Försvarsmakten
 • Bästa självständiga arbete, Krigsvetenskap
  Carl Wilhelm Fallenius, 4.Sjöstriflj, Minority Demographics and the Swedish Armed Forces: Pushing the Agenda Forward
  Johanna Jenssen, F 17, Militär personals syn på att döda en annan människa
  Hanna Eriksson, F 16, Försvarsmakten i Afghanistan – En processpårning av upprorsbekämpning under 2010 – 2012
ÖB Micael Bydén

Foto: Niklas Englund, Försvarsmakten

Svettdroppen

Vandringspriset Svettdroppen delas ut till den fänrik som gjort den största personliga förbättringen avseende fysiskt stridsvärde under utbildningen. I år tilldelades Svettdroppen till Liselott Wikström, I 21

Fänrikar

Foto: Niklas Englund, Försvarsmakten

Stipendier

 • Stipendiefonden vid f.d. Krigsskolan
  William Jakobsson
  Arvid Straube
  Hugo Jakobsson
  Ludvig Svensson
  Hanna Eriksson
  Sandra Danielsson
  Arash Nahjavi
 • Svenska Finlandsfrivilliga stipendiefond
  Leo Sköllerfelt
  Erik Matzén
  Erik Hansson
 • Föreningen Karlbergs vänners stipendiefond
  Sandra Gyllander
  Tuva Hallqvist
  Alexandra Graffner
  Elin Lövstrand
  Li Persson
 • Herbert Bexelius sjökrigsskolefond och Jacob Wallenbergs sjökrigsskolefond
  Stipendiet tilldelas marinkadetter vid den 229:e kursen
Marinchefen överlämnar hedersutmärkelse

Foto: Niklas Englund, Försvarsmakten

Hedersutmärkelser

 • Armén
  Erna Persson, P 4
 • Flygvapnet
  Elias Beier, F 16
 • Marinen
  Anton Zackrisson, Amf 4

Bästa ledare och bästa kamrat

 • Kulsprutepistolen
  Simon Jensen, Amf 1
 • MHS K Hederssabel
  Clara Berg, 4.Sjöstrid
ÖB överlämnar utmärkelse

Foto: Niklas Englund, Försvarsmakten

Sidinformation

Publicerad:
2024-07-09
Senast uppdaterad:
2024-07-09
Dela: