Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige

2018-års upplaga av rapporten fördjupar beskrivningen av totalförsvaret och utvecklingen av den militära förmågan. Det finns många frågor kring totalförsvarets juridik. Kapitlet om de rättsliga förutsättningarna för totalförsvaret och krisberedskap hoppas kunna besvara dessa. Rapporten inkluderar även händelser från 2017.

Omslag rapporten Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige

Rapporten används som kurslitteratur på Försvarshögskolans statsvetenskapliga kurser och undervisningsmaterial i centrets uppdragsutbildningar. Den fungerar som en uppskattad grundbok för handläggare och tjänstemän som arbetar i totalförsvars- och krisberedskapssystemet.

Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige är skriven av ett stort antal medarbetare som både har agerat i och forskat om den långa resan från totalförsvar via krisberedskap till den verklighet vi står inför idag.

Kapitel

  • Det gamla totalförsvaret - en tillbakablick
  • Ett system för krisberedskap
  • Ett förändrat omvärldsläge
  • Sverige politiska och administrativa syste,
  • Svensk krisberedskap från lokal till nationell nivå
  • Totalförsvaret här och nu
  • Civilsamhället

Som bilagor finns en begreppsförklaring, en beskrivning av ett urval av de myndigheter som har ett särskilt ansvar för krisberedskap samt ett kapitel om de rättsliga förutsättningarna för totalförsvar och krisberedskap.

Årlig uppdatering

Försvarshögskolan har sedan 2007 gett ut rapporten Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige. Från och med 2018 ansvarar Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet för att göra en årlig uppdatering.

Kontakt

För frågor kring rapporter är du välkommen att kontakta enhetschef Jenny Deschamps-Berger.

 

Dela: