Sök

Sök
Bild från skola där fyra elever sitter på en matta och spelar spel tillsammans med två pedagoger som bär munskydd.

Lärare är en yrkesgrupp som under coronapandemin på ett tydligt sätt har visat sig utgöra en förutsättning för svensk krisberedskap och totalförsvar. Foto: Anders G Warne

Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige

2021 års utgåva av Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige är publicerad. Rapporten är i år utökad med ämnesområdena psykologiskt försvar och cybersäkerhet.

Försvarshögskolan har sedan 2007 gett ut rapporten Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige. Från och med 2018 ansvarar Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS) för att uppdatera rapporten.

Grundbok för totalförsvaret

Rappor­ten används som undervisningsmaterial vid Försvars­högskolans högskolekurser och CTSS uppdragsutbildningar. Den fungerar också som kunskapsunderlag för verksamheter och personer som arbetar med frågor som rör krisberedskap och totalförsvar. Ett stort antal medarbetare vid Försvarshögskolan, som på olika sätt både har forskat om och verkat inom ramen för krisberedskap och totalförsvar, har bidragit till rapporten.

Psykologiskt försvar och cyberhot

2021 års utgåva är delfinansierad av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), vilket har gett möjligheter att utöka rapporten med ämnesområden som psykologiskt försvar och cyberhot.

I avsnittet om psykologiskt försvar avhandlas bland annat gråzonsproblematik, påverkan och desinformation under covid-19. Kapitlet om cyberhot lyfter olika aspekter av digitaliseringens frammarsch och risker.

– Det är vår avsikt att fortsätta utveckla rapporten för att kontinuerligt ge en rättvisande bild av läget i svensk beredskap för kris och krig och försöka beskriva de utmaningar som återstår. Planeringen av vår beredskap har länge skett i väntan på utredningar och beslut. Det är alltmer uppenbart att tiden för att agera, liksom investera, prioritera, imple­mentera, har kommit, säger Fredrik Bynander, universitetslektor i statsvetenskap och centrumchef för CTSS.

Sidinformation

Publicerad:
2021-09-01
Senast uppdaterad:
2023-09-01
Passed node is not renderable
Passed node is not renderable
Dela: