Jenny Deschamps-Berger

Enhetschef, Sektionschef

Organisation

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet

enheten för analys

Jenny Deschamps-Berger Försvarshögskolan Enhetschef
Dela: