Sök

Sök

Databaser

Låntagare på biblioteket har tillgång till elektroniska tidskrifter och databaser via bibliotekets publika datorer.

Studerande och anställda vid Försvarshögskolan når även bibliotekets resurser på distans. Logga in med ditt FHS-konto när databasen har ett hänglås. Resurser utan hänglås är fritt tillgängliga.

» Regler och villkor för användning av databaser vad gäller nedladdning, utskrift och kopiering