Sök

Sök

Motstånd mot jämställdhetsarbete vid internationella insatser

Forskningsprojektet undersöker motstånd mot jämställdhetsarbete inom ramen för tre olika typer av internationella insatser: katastrofriskreducerande, humanitära och fredsfrämjande insatser.

Genusperspektiv vid internationella insatser

Genusperspektivet har under de senaste decennierna fått starkare fäste på policynivå inom ramen för internationella insatser som syftar till att hantera katastrofer och konflikter. Ett exempel är den svenska regeringens feministiska utrikespolitik som har resulterat i att fler jämställdhetsrådgivare rekryterats och sänts ut på uppdrag. Men trots dessa ansträngningar på policynivå går implementeringen långsamt. Genusperspektivet stannar ofta på pappret. En förklaring till detta kan vara att jämställdhetsarbete ofta möts av motstånd, då det utmanar rådande maktordningar.

Motstånd mot jämställdhetsarbete

I det här projektet undersöks motstånd mot jämställdhetsarbete inom ramen för tre olika typer av internationella insatser: katastrofriskreducerande, humanitära och fredsfrämjande insatser. Projektet centreras kring tre delstudier. Genom en etnografisk ansats baserad på intervjuer med jämställdhetsrådgivare, etnografiska följeforskningsmetoder och vissa autoetnografiska inslag, kommer jag att utveckla tre delstudier.

I den första studien ska variationer av institutionella och interpersonella uttryck av motstånd identifieras, som de upplevs av jämställdhetsrådgivare. Studie nummer två ska undersöka hur och på vilket sätt motståndet skiljer sig åt i de tre olika typerna av insatser. Den tredje studien utforskar betydelsen av jämställdhetsrådgivarens identitet i relation till motstånd.

Ansvarig institution

Institutionen för ledarskap och ledning

Samarbetspartners

Finansiering

Centrum för naturkatastroflära (CNDS)

Pågår

2019-2022

Dela:
Publicerad 2020-12-17 Uppdaterad 2023-10-24