Sök

Mats Carlerby

Teacher

Command and Control Science

Organisation

Department of Military Studies

Science of Command & Control and Systems Science for Defence and Security Division

Command and Control Section

Profile image for Mats Carlerby

About Mats

Mats Carlerby Mats är disputerad vid Uppsala universitet inom människa-dator interaktion och har en lång erfarenhet av forskning inom det ledningsvetenskapliga området.
Försvarshögskolan Officer
Share: