Search

Search

Marika Ericson

Deputy Head of Department

International Law

Organisation

Department of Political Science and Law

Centre for International and Operational Law

Profile image for Marika Ericson

About Marika

Engelsk beskrivning
I have a PhD in International law from Uppsala University. My background is a legal advisor in the Swedish Armed Forces and from the Swedish Emergency Management Agency. I also worked for the Swedish Red Cross and International Committee of the Red Cross. I started in the Swedish Defence University in 2011 as an Analyst with Crismart and teacher in International Law for the Centre for International and Operational Law. I teach and research international law with a focus on cyberoperations and national laws focusing on emergency management, the whole of government approach (total defence) and state of emergency.
Marika Ericson Jag är disputerad i internationell rätt vid Uppsala universitet och arbetar som avdelningschef på Centrum för Operativ Juridik och Folkrätt på ISSL. Min bakgrund finns i Försvarsmakten som juridisk rådgivare i Högkvarteret och i internationella insatser. Jag har även arbetat i Sudan för ICRC och i Sverige på Krisberedskapsmyndigheten och Folke Bernadotte Akademin. Började som analytiker på Crismart på FHS 2011 och var doktorand knuten till MVI/militärteknikavdelningen fram till 2019. Mina huvudintressen är lagstiftningen för krisberedskap och totalförsvar samt cyberoperationer i internationell och svensk rätt. Försvarshögskolan Universitetsadjunkt
Share: