Search

Search

Michael Ekenstedt

Adjungerad professor

Systems Science for Defence and Security

Organisation

Department of Systems Science for Defence and Security

Systems Science for Defence and Security Division

Profile image for Michael Ekenstedt

About Michael

Engelsk beskrivning
My research concerns methods for guiding technology and capability development. The work aims at establishing a better understanding for, and the use of, tools and methods in operational analysis that provide increased awareness regarding the markets needs for military and civil security and its consequential influence on requirements for future technology. The research will also contribute to an extended joint operation between FHS and Saab AB. Of paramount importance for Saab AB is improved ability to understand the markets capability planning and its influence on technology development.
Besides my research, I will also work with Strategy and Business Development in Saab in its Business Area, Saab Dynamics AB.
Michael Ekenstedt Mitt forskningsintresse rör metoder för styrning av teknik- och förmågeutveckling. Arbetet syftar till att uppnå en bättre förståelse för och användande av de verktyg och metoder inom operationsanalys som ger ökad insikt i marknadens behov inom militär och civil säkerhet samt med dess resulterande påverkan på efterfrågad teknikutveckling. Forskningen kommer också att utgöra en viktig del för att uppnå en gemensam kunskapsutveckling och för att bidra till en utökad gemensam verksamhet mellan FHS och Saab AB. För Saab ABs är en förbättrad förmåga att förstå marknadens förmågeplanering och dess påverkan på teknikutveckling av central betydelse.
Inom Saab tillhör jag affärsområde Saab Dynamics AB där jag också kommer att bedriva verksamhet inom ramen för dess strategi och affärsutvecklingsavdelning
Försvarshögskolan Professor adjungerad
Share: