Sök

Sök

Michael Ekenstedt

Adjungerad professor

Försvarssystem

Organisation

Institutionen för försvarssystem

Avdelningen för försvarssystem

Profilbild för Michael Ekenstedt
Beskrivning om dig själv
Mitt forskningsintresse rör metoder för styrning av teknik- och förmågeutveckling. Arbetet syftar till att uppnå en bättre förståelse för och användande av de verktyg och metoder inom operationsanalys som ger ökad insikt i marknadens behov inom militär och civil säkerhet samt med dess resulterande påverkan på efterfrågad teknikutveckling. Forskningen kommer också att utgöra en viktig del för att uppnå en gemensam kunskapsutveckling och för att bidra till en utökad gemensam verksamhet mellan FHS och Saab AB. För Saab ABs är en förbättrad förmåga att förstå marknadens förmågeplanering och dess påverkan på teknikutveckling av central betydelse.
Inom Saab tillhör jag affärsområde Saab Dynamics AB där jag också kommer att bedriva verksamhet inom ramen för dess strategi och affärsutvecklingsavdelning
Michael Ekenstedt Försvarshögskolan Professor adjungerad
Dela: