Search

Search

Maria Fors Brandebo

Associate Professor, Senior Lecturer

Ledarskap och ledning

Organisation

Department of Leadership and Command & Control

Leadership and Command & Control Division Karlstad

Profile image for Maria Fors Brandebo

About Maria

Latest publications

Maria Fors Brandebo Lektor och docent i ledarskap under påfrestande förhållanden (PhD i psykologi)
Forskar huvudsakligen om destruktivt ledarskap, tillit, integritet och arbetstillfredsställelse.
Undervisar inom Utvecklande ledarskap, Indirekt ledarskap, Destruktivt ledarskap, Tillit.

Maria Fors Brandebo (PhD in Psychology, Karlstad University, Sweden) is an associate professor at the Department of Leadership and Command & Control. She has published articles, book chapters and research reports within the field of psychology and leadership (especially destructive leadership), motivation, trust, integrity, job satisfaction and organisation.

• Organisatoriskt engagemang hos återrekryterade soldater/sjömän
• Validering av Officersprogrammets urvalsprocess
• Ledarskapets betydelse för Försvarsmaktens personalförsörjning
• Rekrytering och förmåga att behålla personal
• Destruktivt ledarskap
• Tillitsskapande ledarskap
• Arbetstillfredsställelse hos anställda soldater
• Moralisk integritet
• Utvärdering och utveckling av FM chefurvalsgrupp (CUG)
• Utveckling av nytt inskrivningsprov (I-prov) för Plikt- och prövningsverket
Försvarshögskolan Universitetslektor
Share: