Sök

Maria Fors Brandebo

Universitetslektor

Kontakta Maria

maria.forsbrandebo@fhs.se +46 8-55342778

Ledarskap

Organisation

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Ledarskapscentrum

Profilbild för Maria Fors Brandebo
Beskrivning
fil.dr i psykologi
Forskar huvudsakligen om destruktivt ledarskap, tillit och arbetstillfredställelse.
Undervisar inom Utvecklande ledarskap, Indirekt ledarskap, Destruktivt ledarskap, Tillit.

Maria Fors Brandebo (PhD in Psychology, Karlstad University, Sweden) is a researcher at the Department of Security, Strategy and Leadership. She has published articles, book chapters and research reports within the field of psychology and leadership (especially destructive leadership), motivation, trust, job satisfaction and organisation.

• Organisatoriskt engagemang hos återrekryterade soldater/sjömän
• Tillit och motivation under internationella insater
• Validering av Officersprogrammets urvalsprocess
• Ledarskapets betydelse för Försvarsmaktens personalförsörjning
• Rekrytering och förmåga att behålla personal
• Destruktivt ledarskap
• Tillitsskapande ledarskap
• Arbetstillfredsställelse hos anställda soldater och sjömän

Om Maria

Beskrivning
fil.dr i psykologi
Forskar huvudsakligen om destruktivt ledarskap, tillit och arbetstillfredställelse.
Undervisar inom Utvecklande ledarskap, Indirekt ledarskap, Destruktivt ledarskap, Tillit.

Maria Fors Brandebo (PhD in Psychology, Karlstad University, Sweden) is a researcher at the Department of Security, Strategy and Leadership. She has published articles, book chapters and research reports within the field of psychology and leadership (especially destructive leadership), motivation, trust, job satisfaction and organisation.

• Organisatoriskt engagemang hos återrekryterade soldater/sjömän
• Tillit och motivation under internationella insater
• Validering av Officersprogrammets urvalsprocess
• Ledarskapets betydelse för Försvarsmaktens personalförsörjning
• Rekrytering och förmåga att behålla personal
• Destruktivt ledarskap
• Tillitsskapande ledarskap
• Arbetstillfredsställelse hos anställda soldater och sjömän
Maria Fors Brandebo fil.dr i psykologi
Forskar huvudsakligen om destruktivt ledarskap, tillit och arbetstillfredställelse.
Undervisar inom Utvecklande ledarskap, Indirekt ledarskap, Destruktivt ledarskap, Tillit.

Maria Fors Brandebo (PhD in Psychology, Karlstad University, Sweden) is a researcher at the Department of Security, Strategy and Leadership. She has published articles, book chapters and research reports within the field of psychology and leadership (especially destructive leadership), motivation, trust, job satisfaction and organisation.

• Organisatoriskt engagemang hos återrekryterade soldater/sjömän
• Tillit och motivation under internationella insater
• Validering av Officersprogrammets urvalsprocess
• Ledarskapets betydelse för Försvarsmaktens personalförsörjning
• Rekrytering och förmåga att behålla personal
• Destruktivt ledarskap
• Tillitsskapande ledarskap
• Arbetstillfredsställelse hos anställda soldater och sjömän
Försvarshögskolan Universitetslektor
Dela: