Sök

Sök
Profilbild för Maria Fors Brandebo

Maria Fors Brandebo

Docent, Universitetslektor

Beskrivning om dig själv
Lektor och docent i ledarskap under påfrestande förhållanden (PhD i psykologi)
Forskar huvudsakligen om destruktivt ledarskap, tillit, integritet och arbetstillfredsställelse.
Undervisar inom Utvecklande ledarskap, Indirekt ledarskap, Destruktivt ledarskap, Tillit.

Maria Fors Brandebo (PhD in Psychology, Karlstad University, Sweden) is an associate professor at the Department of Leadership and Command & Control. She has published articles, book chapters and research reports within the field of psychology and leadership (especially destructive leadership), motivation, trust, integrity, job satisfaction and organisation.

• Organisatoriskt engagemang hos återrekryterade soldater/sjömän
• Validering av Officersprogrammets urvalsprocess
• Ledarskapets betydelse för Försvarsmaktens personalförsörjning
• Rekrytering och förmåga att behålla personal
• Destruktivt ledarskap
• Tillitsskapande ledarskap
• Arbetstillfredsställelse hos anställda soldater
• Moralisk integritet
• Utvärdering och utveckling av FM chefurvalsgrupp (CUG)
• Utveckling av nytt inskrivningsprov (I-prov) för Plikt- och prövningsverket

Följ mig på sociala medier

Senaste publikationer

Dela: