Search

Search

Magna Robertsson

Senior Lecturer

Ledarskap och ledning

Organisation

Department of Leadership and Command & Control

Leadership and Command & Control Division Stockholm

Profile image for Magna Robertsson

About Magna

Latest publications

Research projects

Magna Robertsson Magna Robertsson arbetar som lektor i ledarskap och ledning vid Försvarshögskolan. Magna är disputerad i statsvetenskap vid Stockholms universitet och forskar främst inom området militär professionsetik samt om mjuk normstyrning. Magna är kursansvarig och examinator på ett flertal kurser samt undervisar på både de civila och militära utbildningarna, främst om etiskt ledarskap, dygdeetik och vetenskaplig metod. Försvarshögskolan Universitetslektor
Share: