Sök

Magna Robertsson

Senior Lecturer

Leadership

Organisation

Department of Security, Strategy and Leadership

Division of Leadership

Stockholm

Profile image for Magna Robertsson

About Magna

Latest publications

Magna Robertsson Magna Robertsson arbetar som lektor i Ledarskap under påfrestande förhållanden vid Ledarskapsavdelningen (Stockholmssektionen) på Försvarshögskolan. Magna är disputerad i statsvetenskap vid Stockholms universitet och forskar främst inom området militär professionsetik samt om mjuk normstyrning. Magna är kursansvarig och examinator på ett flertal kurser samt undervisar på både de civila och militära utbildningarna, främst om etiskt ledarskap, dygdeetik och vetenskaplig metod. Försvarshögskolan Universitetslektor
Share: