Sök

Magna Robertsson

Universitetslektor

Ledarskap

Organisation

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Ledarskapsavdelningen

Stockholm

Profilbild för Magna Robertsson

Om Magna

Beskrivning
Magna Robertsson arbetar som lektor i Ledarskap under påfrestande förhållanden vid Ledarskapsavdelningen (Stockholmssektionen) på Försvarshögskolan. Magna är disputerad i statsvetenskap vid Stockholms universitet och forskar främst inom området militär professionsetik samt om mjuk normstyrning. Magna är kursansvarig och examinator på ett flertal kurser samt undervisar på både de civila och militära utbildningarna, främst om etiskt ledarskap, dygdeetik och vetenskaplig metod.

Senaste publikationer

Magna Robertsson Magna Robertsson arbetar som lektor i Ledarskap under påfrestande förhållanden vid Ledarskapsavdelningen (Stockholmssektionen) på Försvarshögskolan. Magna är disputerad i statsvetenskap vid Stockholms universitet och forskar främst inom området militär professionsetik samt om mjuk normstyrning. Magna är kursansvarig och examinator på ett flertal kurser samt undervisar på både de civila och militära utbildningarna, främst om etiskt ledarskap, dygdeetik och vetenskaplig metod. Försvarshögskolan Universitetslektor
Dela: