Sök

Sök

Magna Robertsson

Universitetslektor

Ledarskap och ledning

Organisation

Institutionen för ledarskap och ledning

Avdelningen för ledarskap och ledning i Stockholm

Profilbild för Magna Robertsson
Beskrivning om dig själv
Magna Robertsson arbetar som lektor i ledarskap och ledning vid Försvarshögskolan. Magna är disputerad i statsvetenskap vid Stockholms universitet och forskar främst inom området militär professionsetik samt om mjuk normstyrning. Magna är kursansvarig och examinator på ett flertal kurser samt undervisar på både de civila och militära utbildningarna, främst om etiskt ledarskap, dygdeetik och vetenskaplig metod.

Senaste publikationer

Forskningsprojekt

Magna Robertsson Försvarshögskolan Universitetslektor
Dela: