Sök

Sök
Profilbild för Magna Robertsson

Magna Robertsson

Universitetslektor

Beskrivning om dig själv
Magna Robertsson arbetar som lektor i ledarskap och ledning vid Försvarshögskolan. Magna är disputerad i statsvetenskap vid Stockholms universitet och forskar främst inom området militär professionsetik samt om mjuk normstyrning. Magna är kursansvarig och examinator på ett flertal kurser samt undervisar på både de civila och militära utbildningarna, främst om etiskt ledarskap, dygdeetik och vetenskaplig metod.

Forskningsprojekt

Dela: