Sök

Magna Robertsson

Studierektor, Universitetsadjunkt, Doktorand

Kontakta Magna

Magna.Robertsson@fhs.se +46 8-55342710

Ledarskap

Organisation

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Ledarskapsavdelningen

Profilbild för Magna Robertsson
Beskrivning
Magna Robertsson är studierektor för utbildningen i Ledarskap under påfrestande förhållanden (LUPF) och hon är kursansvarig på delkursen Ledarskap och etik på fortsättningskursen i LUPF. Magnas forskning handlar om militär professionsetik och hon doktorerar vid Statsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet. Magna har en fil.mag. i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan från Uppsala universitet i samverkan med Förvarshögskolan, samt en fil.kand. i informatik från Mälardalens högskola.

Om Magna

Beskrivning
Magna Robertsson är studierektor för utbildningen i Ledarskap under påfrestande förhållanden (LUPF) och hon är kursansvarig på delkursen Ledarskap och etik på fortsättningskursen i LUPF. Magnas forskning handlar om militär professionsetik och hon doktorerar vid Statsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet. Magna har en fil.mag. i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan från Uppsala universitet i samverkan med Förvarshögskolan, samt en fil.kand. i informatik från Mälardalens högskola.
Magna Robertsson Magna Robertsson är studierektor för utbildningen i Ledarskap under påfrestande förhållanden (LUPF) och hon är kursansvarig på delkursen Ledarskap och etik på fortsättningskursen i LUPF. Magnas forskning handlar om militär professionsetik och hon doktorerar vid Statsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet. Magna har en fil.mag. i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan från Uppsala universitet i samverkan med Förvarshögskolan, samt en fil.kand. i informatik från Mälardalens högskola. Försvarshögskolan Universitetsadjunkt, doktorand
Dela: